15 травня 2013 року Міністр освіти і науки Дмитро Табачник зустрівся з батьками майбутніх першокласників м. Києва. У зустрічі також взяли участь: народний депутат України Вадим Колесніченко, заступник Голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж, перший заступник начальника департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Вікторія Чоломбітько, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Олег Єресько. Вадим Колесніченко зазначив, що частина батьків майбутніх першокласників схвильовані ситуацією, яка склалася в київських школах щодо можливості вільного вибору мови навчання, зокрема, російської, відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики». За його словами, деякі загальноосвітні навчальні заклади відмовляються приймати заяви у батьків щодо мови навчання їхніх дітей.   У свою чергу, Міністр Дмитро Табачник повідомив, що «у квітні 2013 року Міністерство освіти і науки надіслало офіційного листа всім органам управління освітою, в якому чітко викладено відповідні статті Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики». Зокрема, відповідно до статті 53 Конституції України «громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства». Згідно із пунктом 4 статті 18 Закону України «Про освіту» потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності, визначається місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» вільний вибір мови навчання є невід’ємним правом громадян України, яке реалізується в рамках цього Закону. Це право забезпечується через мережу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих державних і комунальних навчальних закладів з українською або іншими мовами навчання, яка створюється відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту. Потреба громадян у мові навчання визначається в обов’язковому порядку за заявами про мову навчання, які подаються учнями (для неповнолітніх – батьками або особами, які їх замінюють). Під час зустрічі батьки висловили свої пропозиції та побажання щодо вирішення зазначеного питання. Стосовно позиції київської міської влади, Віктор Корж поінформував, що озвучені проблеми з окремими ЗНЗ Києва обов’язково будуть вирішені: «У нас для цього є і розуміння, і воля, і повага до Закону». За його словами київська влада налаштована на розвиток освіти. Віктор Корж запросив батьківський актив до співпраці. Обговорюючи питання вибору мови навчання Дмитро Табачник зазначив: «Вважаю, що мовна багатоманітність є окрасою та гордістю України. І це прекрасно. Найважче нам всім навчитися толерантно і по-доброму співіснувати». Для вирішення ситуації Міністр запропонував, щоб міський департамент і кожне районне управління освітою міста Києва на своїх сайтах розмістили збір заяв батьків майбутніх першокласників.   Окрім того, обговорено низку питань, зокрема, щодо проведення співбесід при вступі до першого класу та наповнюваності класів. Окремо, батьки майбутніх першокласників порушили питання стосовно обов’язкового внесення коштів при зарахуванні дитини до школи. Міністр Дмитро Табачник наголосив, що вимоги про обов’язкове внесення батьками учнів коштів на потреби навчального закладу є незаконними. Так, у навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації. Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у тому числі контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів. Міністерством постійно вживаються заходи щодо запобігання  фінансових порушень, забезпечення  конституційних норм і положень стосовно забезпечення  доступності, безоплатності  дошкільної,  загальної середньої освіти. Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів  несуть персональну  відповідальність за дотриманням  вимог законодавства в частині законності збору благодійних та спонсорських  внесків (лист Міністерства від 15 квітня 2011 року №1/9-289). Нагадаємо, що з метою попередження зловживань службовим становищем  керівникам навчальних закладів доручено (лист МОНмолодьспорту від 09.04.2012 р. № 1/9-272): забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»; заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками  навчальних закладів; рекомендувати батьківським комітетам (радам) навчальних закладів розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до законодавства, у статутах цих фондів обумовити чіткий порядок надходження та використання  коштів; прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати  виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000  №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку; систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу