У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася III Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів». Сьогодні в Україні діє близько 50 юридичних клінік при вищих навчальних закладах України. Їхня діяльність цілком виправдовує себе, оскільки за безоплатною правовою допомогою сюди звертається значна кількість малозабезпечених осіб, а випускники юридичних клінік, закінчивши навчання у вищому навчальному закладі, набувають суттєвого досвіду професійної практичної діяльності, що дозволяє їм бути конкурентоспроможними на ринку праці. Деякі клініки займаються також і законотворчою діяльністю – належать до робочих груп при обговоренні законопроектів. До Дніпропетровська з’їхалися близько 100 вчених, аспірантів та студентів з юридичних факультетів провідних навчальних закладів України: Київського університету права НАН України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Національного університету державної податкової служби України (м. Київ), Національного університету «Одеська юридична академія», Сумського національного університету, Запорізького національного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Організаторами заходу стали: юридична клініка Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Головне управління юстиції у Дніпропетровській області, Асоціація правників України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Питання й проблеми правової системи обговорювали під час роботи п’яти секцій, а саме «Теоретичні та історичні питання правової реальності та державного буття», «Модернізація та реформування галузей українського права», «Розвиток матеріального та процесуального права в Україні», «Проблеми міжнародного та європейського права», «Розвиток юридичного клінічного руху». Проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ Валентин Іваненко зауважив, що «для формування правових основ громадянського суспільства у нашій країні надзвичайно важливими є питання, які на таких форумах обговорюють фахівці-правники, адже ідея побудови правової демократичної держави для України надзвичайно актуальна. Особливу місію мають відігравати у цій справі вищі навчальні заклади, оскільки саме тут формується майбутня правнича еліта». Ольга Соколенко, директор юридичної клініки та завідувач кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ розповіла, що резолюції конференцій використовуються як джерело інформації у законотворчій діяльності у Верховній Раді України, Міністерстві охорони здоров’я й інших міністерствах та окреслила діяльність юридичної клініки ДНУ. Результати III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» підтвердили актуальність обраної проблематики, зумовленої необхідністю практичної фахової підготовки студентів вищих юридичних навчальних закладів, у вирішенні якої важлива роль надається юридичним клінікам на базі вищих навчальних закладів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу