Україна зміцнює позиції в світовому освітньому просторі Президент України Віктор Янукович визначив одним із завдань реформування освіти забезпечення входження провідних вітчизняних ВНЗ до світових рейтингів. Упродовж двох років МОНмолодьспорту й університетські освітяни активно над цим працювали. І ось результат: Україна та кілька її ВНЗ потрапили до престижних міжнародних рейтингів, які виявляють якість вищої освіти. Про це міністр Дмитро Табачник розповів журналістам на брифінгу в Кабінеті міністрів.   До одного з трьох найавторитетні­ших рейтингів — World University Rankings, — а це світовий рівень ості оцінювання, потрапили два укра­їнських університети — Донецький національний і Національний технічний університет України «Київський полі­технічний інститут». Також є відомий рейтинг Webometrics, який готує Іспанська ко­ролівська рада з питань науки, і який охоплює близько 20 тисяч ВНЗ по всьо­му світу. І до цього рейтингу потрапили українські університети: НТУУ «Київ­ський політехнічний інститут», Націо­нальний університет «Львівська полі­техніка», Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, Національний авіаційний університет, Київ­ський національний університет імені Тараса Шевченка. Крім того, «Київський політехніч­ний інститут» та «Львівська політехні­ка» увійшли до сотні найкращих уні­верситетів Східної Європи. Міністр запевняє, що його відом­ство і освітні кола продовжуватимуть боротьбу за входження українських вищих навчальних закладів до інших пре­стижних світових рейтингів, зокрема, Шанхайського. У цьому престижному рейтингу го­ловними вимірами в оцінюванні є об­сяг фінансування або університетський бюджет, наявність нобелівських лау­реатів серед викладачів і вихованців ВНЗ, а також рівень цитування науко­вих праць учених і викладачів універ­ситету. За одним із критеріїв — рівнем цитування, ситуація рішуче змінювати­меться. За словами міністра, Атестаційна колегія вимагатиме, щоб із 2013 року фахові журнали, які публікують науко­ві роботи на здобуття вчених ступенів, видавали електронну версію і варіант англійською мовою. І, нарешті, друге досягнення: Україна потрапила до світового рейтингу ВНЗ. 11 травня цього року опубліковано до­слідження Мельбурнського університе­ту (Австралія), яке визначило найкращі системи вищої освіти в світі. Експер­ти зіставляли освітні системи різних країн за такими критеріями: ресурсне забезпечення (відсоток державного фі­нансування вищої освіти стосовно ВВП країни, інвестиції приватного сектору, витрати на одного студента, на нау­кові дослідження тощо); результатив­ність вищої освіти (наукові дослідження та їх вплив, підготовка кваліфікованих фахівців на задоволення потреб рин­ку праці); міжнародне співробітництво (кількість іноземних студентів); середо­вище (сприятлива регуляторна політика уряду, різноманітність вищих навчаль­них закладів, можливості отримання ви­щої освіти). На думку очільника МОНмолодьспорту, результат України тут дуже позитивний, зважаючи на економічні труднощі. «Україна потрапила до ТОП-25 най­кращих країн світу для здобуття вищої освіти. Це досить високий результат, тому що, скажімо, 24-ту позицію за­ймає Іспанія, 26-ту — Чехія. Хочу зазначити, що жодна з держав Східної Європи до ТОП-25 не потрапила», — підкреслив Дмитро Табачник. Загалом, до першої п’ятірки рейтин­гу потрапили такі країни як США, Ко­ролівство Швеція, Канада, Фінляндська республіка і Королівство Данія. До де­сятки найкращих увійшли Швейцарія (6-е місце), Норвегія (7-е місце), Австра­лія (8-е місце), Нідерланди (9-е місце), Великобританія (10-е місце). До Топ-25 також потрапили Сінгапур (11-е міс­це), Франція (15-е місце), Німеччина і Гонконг (розділили 17-е місце), Японія (20-е місце), Португалія (23-е місце) та Іспанія (24-е місце). До речі, прорив України і її ВНЗ до цих рейтингів — не лише свідчення успішного реформування системи ви­щої освіти чи питання престижу. Він матиме конкретну й дуже відчутну користь: потрапляння держави та її уні­верситетів до провідних рейтингів тягне за собою збільшення іноземних студен­тів. Тут уже спрацьовує, швидше, ре­кламний ефект — результати рейтингів широко публікуються, орієнтуючи абі­турієнтів у виборі країни для навчан­ня за кордоном. Власне, тут Україна й так не пасе за­дніх — тенденція збільшення контин­генту іноземців, які здобувають вищу освіту в нас, в останні роки вже стій­ка. Сьогодні ми входимо до десятки держав — лідерів цього сегменту, у ві­тчизняних ВНЗ навчається близько 55 тисяч іноземців із 137 країн світу. Вхо­дження України в університетські рей­тинги ще більше сприятиме зміцненню її позицій у галузі міжнародної освіти. Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 21

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу