Законопроектом пропонується внести зміни до законів “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про професійно-технічну освіту”, якими уточнюються повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у сфері управління професійно-технічною освітою шляхом тимчасової передачі окремих повноважень відповідних центральних органів виконавчої влади з питань управління професійно-технічними навчальними закладами державної форми власності Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, порядку призначення та вимог до керівника професійно-технічного навчального закладу, форм контролю знань, умінь та навичок учнів відповідних навчальних закладів тощо.

Законопроект розроблений з метою створення умов для оперативного прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітниках.

За матеріалами прес-служби Верховної Ради

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу