Із 30 квітня по 4 травня 2012 року в Женеві (Швейцарія) відбулося друге засідання Комітету зі Стандартів ВОІВ (СЛЛ/Б). Основними напрямами роботи Коміте­ту є надання інформаційних послуг у галузі інтелектуальної власності (ІВ), установлення в рамках Всесвітньої орга­нізації інтелектуальної власності (ВОІВ) співробітництва між національними та регіональними відомствами з питань створення і використання електронно-цифрових бібліотек, а також докумен­тації та інформації в галузі промислової власності. Учасниками зібрання стали представники понад 40 держав — чле­нів ВОІВ, а також міжнародних міжуря­дових та неурядових організацій. Участь у роботі Комітету зі Стандартів ВОІВ дає змогу ознайомлюватися з новинами у сфері патентної інформації, докумен­тації й стандартизації, обговорювати з фахівцями патентних відомств багатьох країн світу питання, пов’язані з узго­дженням змін та доповнень до чинних міжнародних стандартів ВОІВ і розро­бленням нових стандартів з підготовкою пропозицій щодо їх застосування в дер­жавній системі правової охорони інте­лектуальної власності України. До складу президії засідання другої сесії було введено делегата від Украї­ни — головного спеціаліста відділу дер­жавних реєстрацій, економіки та ін­формаційного забезпечення Державної служби інтелектуальної власності Украї­ни Оксану Пархету, яка в рамках робо­ти сесії залучалася до проведення її пле­нарного засідання та координації роботи учасників. Як зазначив заступник голови Державної служби Володимир Дмитришин, «цей факт свідчить про висо­кий рівень довіри ВОІВ до патентного відомства нашої держави». Прес-служба Державної служби інтелектуальної власності України «Освіта України» № 19-20

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу