4 червня 2013 року у Міністерстві освіти і науки України відбулася зустріч заступника міністра – керівника апарату Олексія Дніпрова з послами країн Південної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та Африки, на якій обговорювалися питання щодо розширення можливостей для здобуття громадянами відповідних країн вищої освіти в Україні.

Під час зустрічі було окреслено низку питань, що мають надзвичайну актуальність для учасників заходу. За словами Олексія Дніпрова, вирішення питання підготовки високоосвічених фахівців для різних галузей знань поєднує в собі дві цілі. З однієї одного сторони – це презентація своєї країни на міжнародному рівні, а з іншої – це надання інформації стосовно освітньої системи нашої країни, яка вже давно зарекомендувала себе на ринку освітніх послуг, як надійний і ефективний партнер.

Освітній потенціал дав змогу Україні увійти до десятки країн лідерів у галузі міжнародної освіти, адже за останні роки спостерігається стійка тенденція щодо збільшення контингенту іноземців, які здобувають вищу освіту в Україні. Так, станом на сьогодні в Україні у 186 ВНЗ навчається понад 61,5 тис. іноземців із близько 150 країн світу. Географічно найбільш представлені країни СНД – 33 %, Азії – 16%, Африки – 16 %, Європи – 5 %. Існує багато переваг у навчанні іноземних громадян у вищих навчальних закладах, зокрема фундаментальність освітнього процесу, прийнятна вартість навчання, орієнтація на європейські цінності у питаннях покращення якості освіти і входження у європейський освітній простір (приєднання до Болонського процесу), а також толерантне ставлення українського суспільства до іноземних громадян та визнання українських дипломів в різних країнах.

Також Міністерство освіти і науки України планує відкриття представництв Українського державного центру міжнародної освіти в країнах цільового набору іноземних громадян на навчання в Україні (країни СНД, Близького сходу, Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Азії; перспективним напрямом є також Держава Ізраїлю та країни Східної Європи), основними завданнями яких є здійснення рекламно-інформаційної роботи, провадження порядку набору іноземців на навчання в Україні.  Окрім того, МОН й надалі налагоджуватиме та розвиватиме співробітництво українських та зарубіжних університетів, зокрема у напрямку пропагування навчання іноземців в Україні за сумісними навчальними програмами, які передбачають видачу подвійних дипломів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу