У зв’язку зі зверненнями громадян щодо порядку обрання ректорів вищих навчальних закладів Міністерство освіти і науки повідомляє наступне.

Відповідно до частини першої статті 32 Закону України «Про вищу освіту», безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює його керівник – ректор (президент), начальник, директор тощо.

Згідно із частиною першою статті 39 Закону України «Про вищу освіту», кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації має бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років. 

Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п’ять років (посади керівника національного вищого навчального закладу – кожні сім років). Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу для голосування.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування обирає і рекомендує власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, які набрали не менше ніж 30% голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний (зобов’язана) призначити одну з рекомендованих кандидатур строком до п’яти років (для національного вищого навчального закладу – строком до семи років) на умовах контракту.

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті органу управління та у засобах масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян. Строк проведення конкурсу визначається в оголошенні та розпочинається з моменту опублікування оголошення у засобах масової інформації.

Враховуючи вимоги зазначеної статті 39 Закону України «Про вищу освіту», щодо обрання керівника вищого навчального закладу виключно на конкурсних засадах, після закінчення строку дії контракту з керівником вищого навчального закладу та його звільнення, його обов’язки виконує посадова особа вищого навчального закладу, передбачена статутом цього закладу щодо виконання обов’язків керівника у разі його відсутності або розподілом функціональних обов’язків, затверджених в установленому порядку, згідно із частиною другою статті 32 Закону України «Про вищу освіту».

 Департамент роботи з персоналом та керівними кадрами МОН

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу