Наказом Держкомтелерадіо України затверджено статут Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво”.

Документ визначає статус підприємства як установи у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, заснованої на державній власності й підпорядкованої Держкомтелерадіо України.

Відзначено, що ДНУ “Енциклопедичне видавництво” є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана».

Метою створення Енциклопедичного видавництва є забезпечення інтересів держави у нарощенні наукового, інтелектуального та інформаційного потенціалу, створення умов для використання результатів наукових досліджень, сприяння розвитку національної науки, освіти, культури, насичення ринку високоякісною енциклопедичною продукцією та науково-інформаційними виданнями. Крім того, нове видавництво задовольнятиме попит читачів на універсальні, галузеві, тематичні, краєзнавчі багатотомні та однотомні енциклопедії, енциклопедичні довідники та словники, наукові та інші видання.

Як зазначається у документі, основними напрямами діяльності Енциклопедичного видавництва є наукова діяльність, яка становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт, науково-технічна діяльність, здійснення наукових досліджень і розробок.

У статуті наголошено на необхідності проведення підприємством наукової експертизи енциклопедичних видань, створення концепцій, реєстрів, принципів подання матеріалу, критеріїв його відбору для енциклопедичних видань.

Також документом передбачена організація та проведення установою науково-дослідної роботи, аналізу та узагальнення світового і національного досвіду з питань підготовки та друку енциклопедичних видань за сучасними технологіями, створення відповідних інформаційних баз даних, енциклопедичних видань на електронних носіях, тематичних WEB-ресурсів та Інтернет-сервісів.

Відповідно до статуту, “Енциклопедичне видавництво” проводитиме наукові конференції, наради та семінари, братиме участь у міжнародних програмах, благодійних та інших наукових організаціях, мета яких відповідає завданням Енциклопедичного видавництва.

Документом зазначено, що остаточне рішення про видання авторського оригіналу належить тільки Енциклопедичному видавництву.

Прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу