Відбувся перший онлайн-захист комплексного дипломного проекту з електромеханіки між трьома вищими навчальними закладами — Вінницьким національним технічним університетом, Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського та Дніпродзержинським державним технічним університетом. 

Розвиток сучасних Інтернет-технологій дає можливість покращувати якість підготовки спеціалістів та зменшує витрати часу й собівартість цього процесу. Приклад – захисти міжвузівських комплексних дипломних проектів. 

Такий досвід уперше набули ще в 2010 році, коли в режимі реального часу був захищений перший комплексний дипломний проект між Вінницьким національним технічним університетом (кафедра Електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті й кафедра Відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів) та Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського (кафедра Систем автоматичного управління і електропривода). Дистанційний захист дипломів зреалізували засобами вебінару на базі центру дистанційної освіти ВНТУ з використанням системи eLearning Server 3000. Наступного 2011 року вдруге відбувся такий захист між цими ВНЗ, але вже на базі системи інтернет-телефонії та текстового і відеозв’язку Skype. 

Онлайн-захисти довели свої переваги над стандартними підходами до підсумкової атестації випускників, дали поштовх до інтенсивнішого розвитку лабораторної бази, а також сприяли обміну досвідом між ВНЗ, що розширило знання у галузі електромеханіки та сучасних ІТ-технологій. 

Тому цього року до ВНТУ та КрНУ ім. М. Остроградського приєднався третій вищий навчальний заклад – Дніпродзержинський державний технічний університет, а саме кафедра Електротехніки та електромеханіки. Затвердили спільну міжуніверситетську комплексну науково-дослідну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» на базі підготовки ОПП бакалавра за фахом 7.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», 7,8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 8.05070207 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» із загальною темою «Лабораторний комплекс для дослідження асинхронного електропривода з дистанційним керуванням від віртуальної моделі по мережі «Інтернет». 

Першим захищався студент ВНТУ Б. Козачук на тему «Розробка системи віддаленого керування перетворювачем частоти Altivar 71 в середовищі VijeoCitect», далі – студенти КрНУ ім. М. Остроградського Є. Божко (тема «Комп’ютеризована система дистанційного управління електроприводом лабораторної установки з використанням мережі Internet») та С. Гусач («Створення комплексу математичних моделей електромеханічного обладнання для дослідження статичних і динамічних характеристик у віртуальних лабораторних комплексах»), студентка ДДТУ В. Кремінь («Дослідження регулювальних і енергетичних характеристик асинхронного електроприводу на лабораторному стенді з дистанційним керуванням по мережі Internet»). 

Тепер для зв’язку використали програмний продукт хмарних технологій Microsoft Lync 2010 з Microsoft Office 365. Порівняно з попередніми використаними програмними продуктами, Microsoft Lync 2010 розширив можливості презентацій та підвищив якість відеозв’язку. А розроблений сценарій захисту забезпечив злагоджену роботу трьох державних екзаменаційних комісій. 

Усі дипломники успішно захистили свої роботи, кожен отримавши заслужене «відмінно». 

Проаналізувавши онлайн-захист, комісія сформувала завдання і щодо подальшого розвитку співпраці та залучення до Інтернет-новації інші вищі навчальні заклади. 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу