Призерам III етапу Всеукраїн­ських конкурсів-захистів на­уково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в 2013 році під час вступу до суми конкурсних балів нараховуватимуться до­даткові бали (30 – 50), якщо вступник брав участь у конкур­сі-захисті своєї роботи в секції, що відповідає обраному у вищо­му навчальному закладові на­пряму підготовки (спеціальнос­ті), до якого він вступає.

– На нашу думку, не мож­на виграти конкурс із матема­тики і мати пільги при вступі на міжнародне право, – ска­зав міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу