За результатами заяв голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілії Гриневич у ЗМІ поширюється інформація про так звані «кулуарні» рішення Кабінету Міністрів України щодо реорганізації, об’єднання вищих навчальних закладів України.

Хотіли б поінформувати громадськість, що створення регіональних потужних університетів здійснюється на виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 року № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

26 червня 2013 року на засіданні Уряду схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення Дніпропетровського державного економічного університету».

Відповідно до розпорядження, цілісний майновий комплекс Дніпропетровського державного аграрного університету буде передано зі сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Окрім того, відбудеться реорганізація Дніпропетровської державної фінансової академії, Академії митної служби України та Дніпропетровського державного аграрного університету шляхом приєднання до новоутвореного Дніпропетровського державного економічного університету.

Метою реорганізації Дніпропетровського державного аграрного університету, про який, зокрема, йдеться у заявах Лілії Гриневич, є оптимізація мережі вищих навчальних закладів та удосконалення менеджменту в системі вищої освіти, що надасть змогу більш ефективно формувати й регулювати обсяги державного замовлення та фінансування діяльності вищих навчальних закладів.

Створення потужних університетів здійснюється шляхом об`єднання вищих навчальних закладів різного професійного спрямування. Так, зокрема, був створений Криворізький національний університет, який утворили з технічного, педагогічного та економічного вищих навчальних закладів.

Протягом 2010-2013 рр. Міністерством проведено роботу щодо створення 10 потужних університетів із 24 вищих навчальних закладів шляхом об`єднання або приєднання.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про вищу освіту», створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації державної форми власності здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Підкреслимо, що проект розпорядження КМУ погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством аграрної політики та продовольства, а також з Міністерством юстиції.

Вищі навчальні заклади, які об`єднуються або приєднуються, здебільшого мають спільні напрями підготовки, що дозволяє об`єднати зусилля з підготовки фахівців відповідного напряму та вивести новоутворений вищий навчальний заклад на рівень національного.

Усіма без виключення розпорядженнями Кабінету Міністрів України, що передбачають об`єднання або приєднання вищих навчальних закладів, визначено, що студенти цих вищих навчальних закладів продовжують навчання у новоствореному вищому навчальному закладі за відповідним напрямом (спеціальністю), а викладачі продовжують працювати у цьому ж вищому навчальному закладі.

Реалізація прийнятого урядового розпорядження забезпечить оптимізацію мережі вищих навчальних закладів з урахуванням потреб ринку праці, усунення дублювання підготовки фахівців, нераціонального формування обсягів підготовки фахівців з вищою освітою за кошти державного бюджету, а також зменшення витрат на управління вищими навчальними закладами завдяки централізації управління без зниження ефективності та якості підготовки фахівців.

Прес-служба МОН

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу