4 липня 2013 року під головуванням міністра Дмитра Табачника відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, функціонування спеціалізованих вчених рад, питання відкриття аспірантури та докторантури у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, питання діяльності апеляційних комісій та включення (відмову у включені) наукових видань до Переліку наукових фахових видань України.

Вчене звання професора присвоєно 105 науковим та науково-педагогічним працівникам, звання доцента – 481, старшого наукового співробітника – 67.

Відмовлено у присвоєнні вченого звання професора двом здобувачам.

Науковий ступінь доктора наук присвоєно 196 здобувачам, кандидата наук – 1 089, доктора філософії (PhD) – 15.

Скасовано рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня кандидата наук 6 здобувачам, доктора наук – 3.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу