На початку вступної кампанії публікуємо рейтинги ВНЗ України. Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти продовжує апробацію Національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. Національна система рейтингового оцінювання є складовою моніторингу вищої освіти. Інформація, яку отримує університет за результатами рейтингу, дає можливість визначити сильні і слабкі сторони власної діяльності. Ключовим моментом є результативність діяльності університету, яка визначається якістю випускників і їх працевлаштуванням, професійною компетентністю й рівнем кваліфікації, конкурентноздатністю, мобільністю та захищеністю на ринку праці. Критерій «Міжнародна активність» оцінює позицію університету в процесах інтернаціоналізації вищої освіти через систему 20 рейтингових індикаторів. Критерій «Якість контингенту студентів» визначає мотивацію, здібності й здатність студентів здобувати якісну вищу освіту і забезпечити власну конкурентоспроможність на ринку праці. Критерій «Якість науково-педагогічного потенціалу» оцінює кадрові ресурси університету, що забезпечують якість навчально-виховного процесу в поєднанні вищої освіти з наукою й технологіями і надання студентам якісних освітніх послуг. Критерій «Якість наукової та науково-технічної діяльності» оцінює результативність запровадження принципово нових наукових досліджень, обґрунтованої та послідовної апробації сучасних науково-педагогічних технологій, раціональних та ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності. Критерій «Ресурсне забезпечення» визначає потенціал вищого навчального закладу та його відповідність вимогам забезпечення якості вищої освіти. Таблиці з рейтингом ВНЗ можна завантажити для перегляду тут.    

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.