Рейтинг МОН – не просто таблиця престижності ВНЗ, це національна система рейтингового оцінювання. Він відрізняється від інших, насамперед, об’єктивністю. Систему оцінювання формують виші ІІІ – ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності чи підпорядкування. Їх оцінюють за Берлінськими принципами ранжування. Система є відкритою, прозорою і доступною всім. Також рейтинг МОН базується винятково на статистичних даних, якість яких контролюють. Таке ранжування вищих навчальних закладів цікаве як абітурієнтам, котрі обирають до якого вишу нести документи, так і навчальним закладам.  Адже інформація, яку отримує університет за результатами рейтингу, дає можливість визначити сильні і слабкі сторони діяльності університету та перспективу розвитку. Тож, не дивно, що цьогоріч охочих узяти участь у рейтингу зросла від 229 до 304 суб’єктів ранжування. У рейтингу 2013 року оцінювали 304 вищих навчальних заклади. Серед них 207 державних, 76 приватних і 21 відокремлений структурний підрозділ. Їх оцінювали за такими критеріями: «Міжнародна активність», «Якість контингенту студентів», «Якість науково-педагогічного потенціалу», «Якість наукової та науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення». Кожному присвоювали певну оцінку: успішна, достатньо успішна, частково успішна, проблемна.       Класичні університети оцінили зокрема так: УСПІШНІ Київський національний унiверситет ім. Т. Г. Шевченка та Харкiвський нацiональний унiверситет ім. В. Н. Каразіна – успішні за всіма критеріями. ДОСТАТНЬО УСПІШНІ У Сумському державному унiверситеті та Одеському національному унiверситеті ім.І.І.Мечникова є зауваження до якості науково-педагогічного персоналу. Достатньо успішними за якістю контингенту студентів вважаються Національний університет “Острозька академія”, Львiвський нацiональний унiверситет ім.І.Франка, Днiпропетровський нацiональний унiверситет імені Олеся Гончара. ЧАСТКОВО УСПІШНІ Частково успішними через недостатню міжнародну активність МОН назвало Донецький нацiональний університет, Схiдноукраїнський національний унiверситет ім.В.Даля, Кременчуцький  національний  університет ім. М. Остроградського, Прикарпатський національний унiверситет ім.В.Стефаника та ін. ПРОБЛЕМНІ Погано поставлена міжнародна діяльність і за це університети названо проблемними у Криворізькому національному університеті, Миколаївському національному  унiверситеті ім.В.О.Сухомлинського, Маріупольському державному університеті, Нiжинському державному унiверситеті ім.М.В.Гоголя, Мукачiвському державному університеті. Останній також пасе задніх за якістю наукової та науково-технічної діяльності. ТОП-10 кращих класичних університетів виглядає так: 1. Київський національний університет ім. Шевченка; 2. Харкiвський нацiональний унiверситет ім. Каразіна; 3. Сумський державний університет; 4. Одеський нацiональний унiверситет ім. Мечникова; 5. Національний університет “Острозька академія”; 6. Львiвський нацiональний унiверситет ім. Франка; 7. Днiпропетровський нацiональний унiверситет ім. Гончара; 8. Донецький нацiональний університет; 9. Таврiйський нацiональний унiверситет ім. Вернадського; 10. Схiдноукраїнський національний унiверситет ім. Даля. Повний рейтинг Вищих навчальних  за національною системою рейтингового оцінювання читайте тут…

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.