У ліцеї № 100 «Поділ» м. Києва на Всеукраїнську нараду зі­бралися керівники регіональних навчальних закладів для обдарованих дітей. Заступник міністра освіти і науки, моло­ді та спорту Борис Жебровський, який головував на нараді, зазначив, що саме директори закладів мають статиавангар­дом експериментальної педагогіки.

Основна загальна думка учасників наради — творчого і та­лановитого учня може навчити і виховати лише творчий і та­лановитий учитель. На зібранні озвучено багато об’єктивних і суб’єктивних проблем, від розв’язання яких залежатиме успішність подальших державних кроків у сфері освіти.

Серед гострих питань — нормативно-правове врегулюван­ня діяльності навчальних закладів обласного підпорядкуван­ня для обдарованих дітей; організація цілісної системи робо­ти з обдарованими учнями; науково-методичне забезпечення поглибленого вивчення предметів відповідно до профілізації кожного навчального закладу для обдарованих дітей; необ­хідність спеціальної підготовки вчителів для роботи з твор­чими і успішними дітьми; робота за індивідуальними плана­ми і авторськими програмами тощо.

Пролунали і пропозиції щодо створення всеукраїнського клубу керівників навчальних закладів для обдарованих ді­тей, проведення на початку нового навчального року фес­тивалю тощо.

— Територія кожного такого закладу повинна ста­ти територією творчого пошуку, сміливого експерименту, об’єднувати талановитих учителів і керівників, — зазначив наостанок заступник міністра.

Прес-служба МОНмолодьспорту

«Освіта України» № 17

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу