23. 04. 2012

Згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» «Освіта України» надає відомості про керівників і заступників підрозділів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, зазначені в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік

 

Перший заступник голови Державної служби молоді та спорту України Сергій Глущенко оприлюднив відомості про доходи за 2011 рік. Відповідно до статті 12 Закону Укра­їни «Про засади запобігання і проти­дії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI перший заступник голови Державної служби молоді та спор­ту України Сергій Глущенко опублі­кував відомості про доходи за 2011 рік. Згідно з декларацією про доходи, перший заступник голови Державної служби мо­лоді та спорту Сергій Глущенко отримав у 2011 році 145 345 грн. сукупного до­ходу. З них 134 156 грн. становить за­робітна плата, 11 289 грн. — матеріаль­на допомога. Дохід родини становив 129 000 грн., що є заробітною платою, отриманою в 2011 році.

Заступник голови Державної служби молоді та спорту України Вадим Сисюк оприлюднив доходи за 2011 рік. Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії ко­рупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI заступник голови Державної служ­би молоді та спорту України Вадим Сисюк подав декларацію про майно, до­ходи, витрати і зобов’язання фінансово­го характеру за 2011 рік. Відповідно до декларації Вадим Сисюк отримав сукупного доходу 163 045 грн., з них 114 045 грн. — заробітна плата, 49 000 грн. —

дохід від відчуження ру­хомого та нерухомого майна. Вадиму Сисюку належить квартира пло­щею 227,9 кв. м, квартира площею 64,7 кв. м, гараж площею 20,8 кв. м. Сума коштів на рахунках у банках становить 76 000 грн. Доходи членів сім’ї — 42 473 грн., що є заробітною платою, отриманою про­тягом року. У приватній власності членів сім’ї пере­буває автомобіль Nissan X-Trail з дви­гуном об’ємом 2 000 куб. см, 2007 року випуску.

Голова Державної інспекції навчальних закладів України Михайло Гончаренко оприлюднив свої доходи за 2011 рік. Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI головою Державної інспекції навчальних закладів України Гончаренком Михайлом Федоровичем подано декларацію про майно, дохо­ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу в минулому році становить 640 тис.600 грн. (шістсот сорок тисяч 600 грн.). Зокрема, в цю суму входить заробіт­на плата — 123 тис. 410 грн., дохід від викладацької наукової і творчої діяльності — 2 тис. 828 грн., проценти – 24 грн., матеріальна допомога 12 тис. 228 грн., дохід від від­чуження рухомого та нерухомого майна 502 тис. 110 грн. Доходи членів сім’ї становлять 56 тис.734 грн.

Членам сім’ї М. Гончаренка належить квартира площею 80,1 кв. м. Він є власником земель­ної ділянки площею1 тис. кв. м.

У власності членів сім’ї є автомобілі CHEVROLET AVEO (хетчбек) 2005 року випуску (об’єм дви­гуна1500 куб. см), HondaCRV (універсал), 2011 року випуску (об’єм двигуна 2500 куб. см). Сума коштів на рахунках у банках у М. Гончаренка — 17 тис. 436 грн., у т. ч. вкладених у звітному році- 17 тис.436 грн.; членів сім’ї — 2 тис.150 грн. Витрати на утримання май­на членів сім’ї склали 7 тис. 2 грн.

Перший заступник голови Державної інспекції навчальних закладів України Юрій Дудник оприлюднив відомості про доходи за 2011 рік. Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квіт­ня 2011 року № 3206-VI першим заступником голови Державної інспекції навчальних закладів України Дудником Юрієм Павловичем подано декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу в минулому році становить 193 тис.430 грн. (сто дев’яносто три тисячі430 грн.). Зокрема, в цю суму входить за­робітна плата – 174 тис. 177 грн., дохід від викладацької наукової і творчої діяльності — 8 тис. 219 грн., матеріальна допомога — 11 тис. 34 грн. Доходи членів сім’ї становлять 23 тис. 915 грн. Сім’ї Юрія Дудника належить квартира площею 32,1 кв. м. У власності членів сім’ї є ав­томобілі ВАЗ-2106 1976 року випуску (об’єм двигуна 1300 куб. см), Audi 80 1988 року ви­пуску (об’єм двигуна 1800 куб. см), Mitsubishi Lancer 2006 року випуску, (об’єм двигуна 1600 куб. см). Сума коштів на рахунках у банках у Ю. Дудника – 2 тис. 507 грн.; членів сім’ї — 1 тис. 275 грн. Витрати на утримання майна Ю. Дудника склали 3 тис. 500 грн.; чле­нів сім’ї — 25 тис. 600 грн.

Заступник голови Державної інспекції навчальних закладів України Андрій Марочкін оприлюднив доходи за 2011 рік. Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI заступником голови Державної інспекції навчальних закладів України Марочкіним Андрієм Валентиновичем подано декларацію про май­но, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік. Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу в минулому році становить 95 тис. 370 грн. (дев’яносто п’ять тисяч 370 грн.). Зокрема, в цю суму входить заробітна плата — 80 тис. 668 грн., матеріальна допомога — 14 тис. 701 грн. Доходи членів сім’ї становлять 102 тис. 408 грн.

Членам сім’ї Андрія Марочкіна належать квартири площею 39,0 кв. м. та 61,8 кв. м. Сума коштів на рахунках у банках у А. Марочкіна — 2 тис. 644 грн.; членів сім’ї — 10 тис. 264 грн.

Витрати: добровільне страхування у А. Марочкіна 396 грн., членів сім’ї — 521 грн.; на утри­мання майна членів сім’ї склали 10 тис. 458 грн.

Голова Державної служби інтелектуальної власності України Микола Паладій оприлюднив свої доходи за 2011 рік. Відповідно до чинного законодавства публікуємо відомості, за­значені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру голови Державної служби інтелек­туальної власності України Паладія Миколи Васильо­вича та членів його сім’ї за 2011 рік. Члени сім’ї декларанта: дружина Паладій М. К., син Паладій М. М. Загальна сума сукупного доходу Паладія М. В. становить 351 747 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становить 10 605 грн. У власності членів сім’ї декларанта є автомобіль Lexsus ОХ-460 (4608) 2010 р.

У   власності   декларанта   перебувають   земельні ділянки 15 170 (кв. м), житловий будинок 838,8 (кв. м). У власності членів сім’ї декларанта перебуває квартира 86,7 (кв. м). Сума коштів на рахунках у банку, що перебувають у власності декларанта — 1 580 536 грн.

Перший заступник Голови Державної служби інтелектуальної власності України Олексій Янов оприлюднив відомості про доходи за 2011 рік. Відповідно до чинного законодавства публікуємо відомості, зазна­чені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі­нансового характеру першого заступника голови Держав­ної служби інтелектуальної власності України Янова Олексія Володимировича за 2011 рік. Загальна сума сукупного доходу Янова О. В. становить 300 252 грн. Декларант користується квартирою 82 (кв. м). Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових уста­новах, що перебувають у власності декларанта — 30 634 грн., у т. ч. вкладених у звітному році 30 440 грн. Розмір  внесків до  статутного  (складеного)  капіталу то­вариства,   підприємства,   організації  декларанта становить 225 00 грн., у т. ч. вкладених у звітному році — 13 953 грн.

Заступник голови Державної служби інтелектуальної власності України Володимир Дмитришин оприлюднив доходи за 2011 рік. Відповідно до чинного законодавства публікуємо відомості, зазна­чені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі­нансового характеру заступника голови Державної служби інтелектуальної власності України Дмитришина Володи­мира Степановича та членів його сім’ї за 2011 рік. Члени сім’ї декларанта: дружина Козелецька О. О., син Дмитришин Д. В., донька Дмитришина М. В. Загальна сума сукупного доходу Дмитришина В.С. становить 97 058 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становить 189 763 грн. У власності членів сім’ї декларанта є автомобіль Lexsus LХ-470 (4700) 2006 р.

У власності членів сім’ї декларанта перебуває квартира 62 (кв. м). Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації членів сім’ї становить 1 800 грн.

«Освіта України» № 17

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.