Під головуванням першого заступника міністра освіти і науки України Євгена Суліми в Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася виїзна робоча нарада представників Міністерства освіти і науки України з Вченою радою вишу: проректорами, директорами інститутів, деканами та завідувачами кафедр. Нарада проходила з участю директора Департаменту вищої освіти МОН України Юрія Коровайченка , директора Департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН України Олександра Якименка та ректора КНУКіМ Михайла Поплавського. На засіданні Вченої ради КНУКіМ перший заступник міністра освіти і науки України акцентував увагу на ключових питаннях стратегічного розвитку вищої освіти в Україні. Зокрема йшлося про методи підвищення якості та змісту навчального процесу, використання креативних підходів, роль інноваційних технологій у підвищенні якості знань студентів, більш активного впровадження дистанційної освіти, створення глобальної наукової школи у вишах та підготовку власних профільних наукових кадрів. Євген Суліма поставив перед Вченою радою університету ряд завдань: “Київський національний університет культури і мистецтв як провідний навчальний заклад культурно-мистецької сфери має затвердити державні стандарти вищої освіти з напрямів “Культура” і “Мистецтво”, радикально оновити зміст і форми навчання та відповідно до вимог часу сформувати кадровий потенціал”. Також під час наради перший заступник міністра освіти і науки України запропонував залучати інвесторів до розвитку науки та організації навчального процесу в Україні, створити необхідні умови для інтеграції вишів України до світового освітянського простору шляхом активізації процесів інтеграції науки і освіти, залучати до наукових досліджень талановиту молодь, проводити фундаментальні наукові дослідження та впроваджувати прикладні розробки з орієнтацією на пріоритетні для держави напрями. У рамках візиту представники Міністерства освіти і науки України перевірили роботу приймальної комісії КНУКіМ, поцікавилися кількістю поданих заяв від абітурієнтів та ефективністю системи електронного вступу. Делегація відзначила відмінну організацію прийому абітурієнтів у Київському національному університеті культури і мистецтв, а також відвідала інноваційні навчальні лабораторії вишу. За матеріалами  Gazeta.ua

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу