Новітні стандарти вищої освіти будуть впроваджені в наступних вишах

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
11.05.2012 № 566

Перелік базових навчальних закладів із впровадження новітніх стандартів вищої і професійно-технічної освіти

За напрямом підготовки «Електротехніка та електротехнології»

1. Вінницький державний технічний університет
2. Донецький національний технічний університет
3. Національний гірничий університет
4. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
5. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6. Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

За галуззю знань «Металургія та матеріалознавство»

7. Донецький національний технічний університет
8. Дніпродзержинський державний технічний університет
9. Запорізька державна інженерна академія
10. Національна металургійна академія України
11. Приазовський державний технічний університет

З професії «Підручний сталевара конвертерного виробництва»

12. Державний навчальний заклад «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»
13. Маріупольське вище металургійне професійне училище

За галуззю знань «Журналістика та інформація»

14. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
15. Донецький національний університет
16. Запорізький національний університет
17. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
18. Львівський національний університет імені Івана Франка
19. Маріупольський державний університет
20. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
21. Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського
22. Українська академія друкарства
23. Український католицький університет
24. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу