Підготовка нової редакцiї Закону України “Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть” здійснюється за активної участi представникiв наукової спiльноти й громадськостi, – про це повiдомив директор департаменту науково-технiчного розвитку Державного агентства з питань науки, iнновацiй та інформатизації України Дмитро Чеберкус. Вiн зауважив, що законопроект розмiщено на сайтi Держiнформнауки й урядовому порталi «Громадянське суспiльство i влада”.

«На сьогоднiшнiй день уже надiйшло 162 пропозиції, що мiстять як критичнi зауваження, так й рекомендації з доопрацювання проекту»,- поінформував Дмитро Чеберкус. На його думку, це підтверджує нагальність внесення змін до Закону України “Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть” і актуальність питань, що мають бути врегульовані цими змінами. Директор департаменту Держінформнауки уточнив, що здебiльшого пропозицiї стосуються перелiку прав та обов’язкiв наукового працiвника, його статусу, а також положень щодо соцiального захисту, запровадження бiльш гнучкого режиму роботи, удосконалення системи оплати працi та пенсiйного забезпечення. Крiм того, дискусiю викликало питання про фiнансування наукової та науково-технiчної дiяльностi, а також – механiзмів створення фондiв для пiдтримки наукової сфери.

За словами директора департаменту, пiсля доопрацювання законопроект буде направлено на погодження до МОН, центральних органiв влади, Нацiональноi академii наук України та нацiональних галузевих академій наук.

Прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу