«Менi дуже приємно, що нашi молодi програмiсти з року в рiк отримують престижнi нагороди i займають призовi мiсця на мiжнародних IT-турнiрах, якi органiзовують лiдери iндустрii. Це вкотре пiдтверджує необхiднiсть створення сприятливих умов для розвитку IT-галузi й максимального використання тих конкурентних переваг, які ми тут маємо», – сказав голова Державного агентства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України Володимир Семиноженко, коментуючи вихiд української команди у фiнал конкурсу IT-рiшень Imagine Cup, органiзатором якого є корпорацiя Microsoft. Нагадаємо, що цього року українцi посiли друге мiсце в номiнацiї Windows Azure, запропонувавши проект соцiальної платформи, що дає змогу користувачам разом із друзями створювати власнi задачi i квести.

Голова Держiнформнауки також зазначив, що останнiм часом посилюється значення  соціальної складової IKT. «Це – загальносвітова тенденцiя. Якщо ранiше Iнтернет використовувався молоддю переважним чином для розваг та частково – для отримання iнформацiї, то тепер вiн перетворився на майданчик для громадянської активностi. Молодi люди створюють рiзноманiтнi сервіси, якi дають змогу вчасно повiдомляти про мiськi проблеми й оперативно на них реагувати, допомогати одне одному в екстремальних ситуацiях i, зрештою, тримати постiйний зв’язок мiж владою та громадою для спiльного вирiшення гострих соцiальних питань», – зазначив голова Держiнформнауки. Вiн згадав про конкурс-Хакатон, що  відбувся навеснi й викликав зацiкавленiсть Прем’єр-мiнiстра. «Взаємна вiдкритiсть – основа суспiльної солiдарностi, а вона, у свою чергу, неможлива без вiльної комунiкацiї. Саме сучаснi IKT дають майже безмежнi можливостi для такої комунiкацiї», – пiдсумував Володимир Семиноженко.

Прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу