Житомирський державний університет імені Івана Франка та ПАТ «Електровимірювач» уклали угоду про науково-технічне співробітництво та підписали договір на створення науково-технічної продукції та надання послуг науково-технічного характеру. Житомирський державний університет імені Івана Франка в особі ректора Петра Сауха та ПАТ «Електровимірювач» в особі голови правління ПАТ «Електровимірювач» Сергія Гречка взяли на себе зобов’язання об’єднати зусилля з розробки, впровадження в навчальні процеси вищих і середніх навчальних закладів України лабораторно-демонстраційного обладнання для лабораторій та кабінетів фізики, хімії, біології, математики, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу; проводити науково-методичну та дослідно-конструкторську роботу з розробки автоматизованих робочих місць із використанням ПЕОМ для вивчення природничих наук у вищих та середніх навчальних закладах України; опрацьовувати програму робіт з розробки і впровадження у виробництво навчальних приладів та обладнання на 2013 – 2015 роки, створення спільних науково-методичних лабораторій, центрів, експериментальних майданчиків, а також проводити спільні лекції, семінарські та лабораторні заняття для вчителів шкіл, студентів педагогічних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл.  Згідно з підписаною угодою ЖДУ імені Івана Франка надаватиме наукову допомогу і здійснюватиме разом із ПАТ «Електровимірювач» розробку нових засобів навчання для природничих наук з урахуванням розвитку сучасної системи освіти, розроблятиме методики використання впроваджених приладів та обладнання для навчального процесу вищих і середніх навчальних закладів, готуватиме методичні посібники. У свою чергу ПАТ «Електровимірювач» розроблятиме робочу конструкторську документацію для серійного виробництва, здійснюватиме підготовку виробництва і серійний випуск нового обладнання, а також вестиме розробку документації і серійного виробництва приладів, гострий дефіцит яких існує в школах через відсутність їхнього випуску в Україні. Підписана угода цього ж дня знашла втілення у іншому важливому для обох Сторін документі – договірі на створення науково-технічної продукції та надання послуг науково-технічного характеру. Тож ЖДУ імені Івана Франка взяв на себе зобов’язання створення науково-технічної продукції з розробки методики використання приладів та обладнання в проведенні фронтальних лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму з шкільного курсу фізики (розділи «Молекулярна фізика і термодинаміка», «Оптика»); надання послуг науково-технічного характеру з розробки методичних посібників для вчителів фізики з розділів шкільного курсу «Молекулярна фізика і термодинаміка», «Оптика», а також надання послуг науково-технічного характеру – на одержання грифу Міністерства освіти і науки України, методики проведення лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму і на методичний посібник для вчителів фізики. Зауважимо, що розроблені методики проведення лабораторних робіт і робіт лабораторного практикуму та нові технології за умовами договору будуть передані ЖДУ імені Івана Франка в безстрокове користування ПАТ «Електровимірювач». «Співпраця ЖДУ імені Івана Франка та ПАТ «Електровимірювач» дасть можливість швидше реалізувати програму Уряду із забезпечення технічного прогресу України», – коментує підписання угод ректор ЖДУ імені Івана Франка Петро Саух.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу