Збереження традицій, повага до історії своєї альма-матер, копітка робота колективу над підвищенням конкурентоспроможності її випускників, створення навчально-тренажерної бази і застосування новітніх технологій навчання – ось запорука успіху будь-якого навчального закладу. Лише за п’ять років Херсонський морський коледж перетворився на ВНЗ ІV рівня акредитації – Херсонську державну морську академію. За результатами рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України, проведеного Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Херсонська державна морська академія посіла перше місце серед морських навчальних закладів України. Про шляхи до успіху першого в Україні морського навчального закладу ми спілкувалися з ректором Херсонської державної морської академії, професором Ходаковським Володимиром Федоровичем. – Які особливості вашої політики в організації підготовки морських фахівців? – Досягнення високої якості освіти є головною метою будь-якого вищого навчального закладу. З урахуванням сучасних вимог морської індустрії щодо фахової підготовки моряків, забезпечення конкурентної спроможності на національному та міжнародному ринках праці, питання вдосконалення якості професійної підготовки фахівців для морської галузі є невід’ємною складовою менеджменту в організації якісного навчання, створення для цього власної навчально-тренажерної бази. Важливим у цій роботі став Указ Президента України від 25.06.2013 р. №344/2013, яким схвалено Націо­нальну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року. В академії основні завдання цієї Стратегії вже реалізуються протягом останніх років. Завдання Президента України знайшли відображення в Програмі розвит­ку академії до 2017 року. Розробка Концепції системи підготовки конкурентоздатних фахівців морської галузі, вдосконалення системи підготовки науково-педагогічних кадрів, соціалізація курсантів, студентів і учнів, розвиток взаємодії адміністрації з органами студентського самоврядування, створення сучасної матеріально-технічної бази, залучення роботодавців до співпраці з вищим навчальним закладом – нині це пріоритетні напрями роботи колективу академії. – Національною стратегією розвитку освіти передбачено оптимізацію мережі професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. Як ці зміни вплинуть на структуру академії? – Над цим питанням керівництво академії працює з часу створення закладу. За сприянням Міністерства освіти і науки України, через об’єднання багатьох профільних навчальних закладів Херсона в навчальному закладі вирішено питання ступеневої підготовки та неперервної освіти майбутніх моряків. До складу нашої академії входять Морський коледж і Професійно-морський ліцей – як структурні підрозділи без права юридичної особи. Вони функціонують як навчальний заклад з єдиною матеріально-технічною базою, принципами та методикою організації навчально-виховного процесу. Завдяки такій структурі та системі навчання академія готує морських фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями від кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра – до спеціаліста і магістра. – Практика показує, що якість фахівця технічної спрямованості потребує практичної й тренажерної підготовки. Для цього морський навчальний заклад повинен мати сучасну навчально-лабораторну і тренажерну базу. Який стан справ у вашій академії? – Завдячуючи підтримці Міністерства освіти і науки України, іноземним інвесторам, нині академія вже має найсучаснішу навчально-тренажерну базу. Важливо, що всі лабораторії і тренажери є власністю академії, а отже –України. Кожен курсант нашого навчального закладу і його структурних підрозділів має можливість отримати необхідні в морі навич­ки безпосередньо на базі свого навчального закладу. Звичайно, самотужки створити в академії таку тренажерну базу майже неможливо. Надійним нашим партнером стала одна з найбільших крюїнгових компаній світу Marlow Navigation. Саме з її участю і розвивається наша навчально-тренажерна база. Компанія подарувала академії сучасний рятувальний катер Бриг, установила на водній станції єдиний в Україні навчальний тренажер «Шлюпка вільного падіння», сприяла залученню коштів на створення унікальних лабораторій з порятунку на воді, з роботи з великоваговими вантажами, боротьби з пожежами і кріплення контейнерів. Виправданим є укладення 2011 року угоди про співпрацю між Міністерством освіти і науки України, компанією «Marlow Navigation», Херсонською облдержадміністрацією і Херсонською державною морською академією з питань поліпшення якості морської освіти в Україні. Нині є перші результати: створено чотири інтернет-кабінети дистанційного навчання, відкрито власну друкарню і видавництво, введено в дію спеціалізовану лабораторію електроприводу й електротехніки. Згідно з вимогами Манільської міжнародної конференції 2010 року, спрямованими на підвищення якості підготовки морських фахівців, на базі академії проводиться робота з упровадження в навчальний процес тренажера ЕКДІС «Капітанський місток», лабораторії високої напруги для підготовки електромеханіків. – Які перспективи міжнародної співпраці? – Залучення роботодавців, насамперед іноземних, до участі в розробці навчальних програм, організації проходження курсантами практики, розв’язання питання надання першого робочого місця, забезпечення гарантії кар’єрного зростання під постійною увагою керівництва академії. Ми плідно співпрацюємо з компанією Marlow Navigation, німецьким державним інвестиційним фондом DEG, іншими компаніями й навчальними закладами світу щодо поліпшення якості підготовки морських фахівців. Серед них – Бременський університет прикладних наук, Академія шведського клубу, Міжнародний морський тренажерний трест, індійська компанія з виробництва тренажерів Applied Research International, ірландська компанія-виробник тренажерів з безпеки SEFtec. Важливою складовою координації інтересів академії та іноземних партнерів є створення спільної з компанією Marlow Navigation навчально-методичної лабораторії на базі сучасного судна WARNOW JUPITER. Ця лабораторія допомагає колективу академії відпрацьовувати безпосередньо з роботодавцями змістову частину теоретичної і тренажерної підготовки курсантів академії до виробничої діяльності на судні. – Який статус має академія у національній і міжнародній морській спільноті? – Ставлення морської спільноти до академії, на мій погляд, позитивне. Свідченням цьому є участь іноземних компаній і інших структур у розвиткові навчально-тренажерної бази та практичній підготовці курсантів. Що вищий статус – то більше відповідальності. У 2011 році Херсонська державна морська академія отримала Сертифікат і Знак відповідності вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 у регістрі судноплавства України. На Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2012» академію нагороджено Золотою медаллю в номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу». Цього року ми отримали Гран-прі в номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді». Зупинятися на досягнутому наш колектив не збирається. В Херсонській державній морській академії розроблено Концепцію системи професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців морської галузі й затверджено програму її реалізації до 2020 року. Григорій Петренко, спеціально для «Освіти України»

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу