Наказом Міністерства освіти і науки від 14 серпня 2013 року № 1176 затверджено стратегічний документ, що визначає основні напрями розвитку педагогічної освіти в Україні – галузеву Концепцію розвитку неперервної педагогічної освіти.  В основу Концепції покладено напрацювання експертів – членів відповідної робочої групи під керівництвом першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми, до складу якої увійшли керівники і викладачі провідних педагогічних та класичних університетів, педагогічних коледжів, вчені Національної академії педагогічних наук України, керівники регіональних органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, директори шкіл, вчителі, керівники структурних підрозділів міністерства.  Вихідні положення нової Концепції ґрунтуються, зокрема, на рекомендаціях ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти України та Форуму міністрів європейських країн «Європейська школа ХХІ століття: Київські ініціативи», Педагогічній Конституції Європи, прийнятій на ІІ Форумі ректорів педагогічних університетів європейського простору.  Проект Концепції був підданий широкому громадському обговоренню та став предметом конструктивних дискусій на засіданнях круглих столів, що відбулися у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (вересень 2012 р.), Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (жовтень 2012 р.), Прикарпатському національному університет імені Василя Стефаника (червень 2013 р.).  Наказом МОН від 14.08.2013 р. № 1176 передбачено розроблення і затвердження відповідних заходів, які будуть спрямовані на реалізацію зазначеної Концепції.  Детальніша інформація – у відповідному наказі МОН.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу