В Національній академії педагогічних наук України у рамках засідання українсько-російської комісії істориків було презентовано тексти перших п’яти модулів спільного методичного посібника з історії для вчителів України та Росії. Під головуванням директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Удода Олександра Андрійовича та заступника директора Інституту загальної історії РАН, доктора історичних наук, професора Іщенка Віктора Володимировича провідні науковці-історики обох країн обмінялися думками щодо наявних оригінал-макетів та обговорили організаційні аспекти співпраці. За словами Олександра Андрійовича Удода, лише рік тому українсько-російський проект знаходився на стадії узгодження концепції: «Впродовж року плідної роботи науковців вдалося створити тексти та підготувати оригінал-макети перших модулів спільного українсько-російського методичного посібника для вчителів історії». Як повідомлялося раніше, першими модулями, які розроблено у співавторстві українськими та російськими авторами, стали:  «Київська Русь та її міжнародне значення» (автори: Ричка В.М., Назаренко О.В.); «Вклад Києво-Могилянської академії у розвиток української та російської освіти і культури» (автори: Дзюба О.М., Таірова Т.Г.); «Повсякденне життя радянської людини (друга половина ХХ ст.)» (автори: Коляструк О.А., Шубін О.В.); «Справи і дні людей «військового чину»: повсякденне життя російського дворянства і української шляхти у XVI – першій половині XVII ст.» (автори: Блануца А.В., Назаров В.Д.); «Як Україна та Росія колонізували Дике поле» (автори: Галенко О.І., Назаров В.Д.). Серед членів українсько-російської комісії: Пометун Олена Іванівна, завідувач лабораторією суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Дзюба Олена Миколаївна, старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу, кандидат історичних наук; Галенко Олександр Іванович, керівник сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я відділу історії України 20-30-х років ХХ ст., кандидат історичних  наук; Блануца Андрій Васильович, старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу, кандидат історичних наук. Російську сторону представили: Шубін Олександр Владленович, керівник Центру з вивчення історії Росії, України та Білорусі Інституту всесвітньої історії Російської академії наук, доктор історичних наук, професор; Назаренко Олександр Васильович, провідний науковий співробітник Інституту загальної історії РАН,  доктор історичних наук; Назаров Владислав Дмитрович, старший науковий співробітник Інституту загальної історії РАН, кандидат історичних наук. У засіданні також взяв участь академік НАПН України, доктор історичних наук, професор Коцур Віктор Петрович – ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, на базі якого відбуватиметься апробація посібників та організовуватиметься Літня школа «ХХ століття очима істориків СНД» (серпень, 2013 р.). Тексти перших модулів посібника, підготовлені у співавторстві українських та російських науковців, друкуватимуться у видавництві «Видавничий дім «Освіта». Про готовність видавництва поінформувала заступник головного редактора Красуцька Ірина Володимирівна. У ході обговорення зазначалося про підбір ілюстрацій, необхідність укладення словників термінів до кожного з модулів, а також узгодження текстів перекладу українською та російською мовами. Серед іншого було досягнено домовленостей про розміщення фрагментів текстів спільного посібника на офіційних електронних ресурсах. Нововидані брошури презентуватимуть під час Міжнародної конференції «Стан та перспективи гуманітарного знання та освіти у країнах СНД», яка проходитиме у червні 2012 року у Санкт-Петербурзі, а також під час Днів науки та освіти Росії в Україні – у вересні 2012 року.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу