15 травня тестування з хімії відкрило основну сесію ЗНО – 2012, яка триватиме до 7 червня. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, цього року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 328 910 абітурієнтів. Порівняно з минулим роком кількість бажаючих скласти тести збільшилася на 71 588 осіб (28 %). Більшість зареєстрованих (265 389) – випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року. Найбільшою популярністю серед учасників ЗНО користувалися українська мова і література, історія України і математика. А найменше зацікавили іноземні мови – іспанська, французька, німецька. Більшість тестів уже складено. Попереду лише два предмети – фізика й біологія, а також додаткова сесія ЗНО – 2012 з 18 до 22 червня для тих, хто з поважної причини не зміг скласти тестування вчасно. Результати першого ЗНО, з хімії, вже відомі абітурієнтам. Як зазначили в УЦОЯО, тільки 35 учасників змогли набрати максимальну кількість балів – 200. Високі результати отримали ще 3 146 абітурієнтів, які справилися із завданнями на 180,5 – 199,5 бала. СПРОСТОВУЄМО ЧУТКИ ІРИНА ЗАЙЦЕВА: ЗАВДАННЯ ОБОХ СЕСІЙ З МАТЕМАТИКИ ОДНАКОВІ ЗА СКЛАДНІСТЮ Поки що ЗНО – 2012 проходить спо­кійно, без гучних скандалів. Однак ще до старту тестування між учасни­ками ходили чутки, що начебто у пер­ші сесії ЗНО з предметів, які проходять за два дні, легші. Дехто навіть припус­кав, що в Українському центрі оціню­вання якості освіти навмисне розділи­ли блатних і пересічних абітурієнтів на дві групи. Про те, чи справді можливі такі ма­хінації, «Освіті України» розповіла ди­ректор УЦОЯО Ірина Зайцева: – По-перше, основна причина прове­дення ЗНО двома сесіями – це кількість бажаючих узяти участь у тестуванні. Минулого року учасників зовнішнього оцінювання було на 70 тисяч менше, тому двома сесіями ми проводили тіль­ки один предмет – українську мову і літературу. Цього разу за кількістю абі­турієнтів і створених пунктів тестування довелося проводити за два дні три дис­ципліни: математику, українську мову і літературу, історію України. За словами директора, Український центр оцінювання якості освіти готує чо­тири варіанти тестових завдань: два – для основних сесій, один – для додат­кової і один – «запасний», якщо раптом виникне загроза розсекречення завдань до початку оцінювання. Одна з основних вимог до ЗНО, що проходять двома се­сіями, в тому, що завдання для обох сесій повинні бути однакової складнос­ті. Допускається, що певні завдання мо­жуть відрізнятися за рівнем, але в ціло­му відмінностей немає. Цього правила в УЦОЯО суворо дотримуються. – Оскільки в кожній сесії брало участь 100 – 120 тисяч осіб, то я тіль­ки можу порадіти, що хтось припускає, наче в Україні може бути така кількість блатних абітурієнтів, – іронізує Ірина Зайцева. Аби остаточно розвіяти всі сумніви директор УЦОЯО розповіла про те, як розподіляються учасники ЗНО по пунк­тах тестування. Визначає місце складан­ня тесту і сесію для кожного особли­ва комп’ютерна програма, яка враховує два фактори: місце проживання абітурі­єнта і дату його народження. При цьо­му пункт тестування має бути не далі, ніж за 50 кілометрів від адреси, вказа­ної під час реєстрації. – Розподілення відбувається за те­орією ймовірності, тому навіть за ве­ликого бажання співробітники УЦОЯО не можуть зібрати в одному місці «до­рогих серцю» абітурієнтів, – зазначи­ла Ірина Зайцева. Директор наголошує, що поки в УЦОЯО не отримували жодного офіцій­ного звернення від учасників тестуван­ня або педагогів щодо різної складності завдань тестів з математики. За її сло­вами, громадськість відреагувала б мит­тєво на будь-які розбіжності. ВТРАТИЛИ ШАНС 189 РОБІТ АБІТУРІЄНТІВ АНУЛЮВАЛИ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ Незважаючи на безліч попереджень, учасники ЗНО – 2012 усе-таки спо­дівалися обдурити інструкторів під час тестування. Як повідомляють в УЦОЯО, 15 – 22 травня під час зовнішнього не­залежного оцінювання з хімії, російської мови, географії, математики вимоги По­рядку проведення ЗНО порушили 189 абітурієнтів: проносили з собою мобіль­ні телефони і навіть намагалися викорис­товувати шпаргалки. Так ці абітурієнти позбавили себе шансу вступити до ВНЗ. Нагадуємо, що учасники під час скла­дання тесту не повинні мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, опрацювання, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, не передбачених процедурою тестування. В разі недотри­мання цих вимог учасника тестування буде позбавлено можливості продовжу­вати роботу над тестом, а результати тестувань будуть анульовані. НОВОВВЕДЕННЯ SMS-ПОВІДОМЛЕННЯМИ ВИКРИВАЛИ ПОРУШНИКІВ Після випадків використання мобіль­них телефонів під час тестування з перших чотирьох предметів у регіональ­них центрах оцінювання якості освіти знайшли оригінальний спосіб викриття порушників. Уже під час ЗНО з іноземної мови дуже багато учасників отримали пові­домлення із закликом: «Моніторимо інтернет, мобілки – анульовуємо роботи. Не втрать усе! УЦОЯО». Так тих, хто попри заборону мав при собі ввімкнені мобільні телефони, було викрито. Директор Українського центру оціню­вання якості освіти Ірина Зайцева під­твердила проведення SMS-розсилань під час тестування. За її словами, найактивніше у такий спосіб боролися з порушниками в Івано-Фран­ківському РЦОЯО. Але скарги абітурієнтів на такі повідомлен­ня надходили і з Ки­ївської області. НЕПОРОЗУМІННЯ ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖІВ СКЛАЛИ ЗНО БЕЗ ПРОБЛЕМ Багато цьогорічних абітурієнтів скаржилися на те, що не можуть узяти участь у ЗНО, бо дата проведення тестування збігається з днем державної атестації в коледжі. Тож вони втрачають своє конституційне право на освіту. На жаль, такі випадки трапляються майже в усіх регіонах країни. – Український центр оцінювання якості освіти не бачить своєї провини в си­туації, що склалася, адже календар проведення ЗНО у 2012 році був затвердже­ний і оприлюднений ще в листопаді 2011 року, – прокоментувала Ірина Зайце­ва. – Директори вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації дуже добре про це знали. Вони мали змогу «розвести» дати тестування і державної атестації. Але деякі керівники не захотіли йти на компроміс. Ми склали перелік закладів, з яких надходили звернення студентів, і звернулися до директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Юрія Коровайченка з проханням втрутитися в ситуацію і закликати ректорів до порядку. Ми отримали повне розуміння депар­таменту. Тому можу повідомити всіх учасників ЗНО, що в «проблемні» коледжі надіслали офіційні листи з проханням перенести державні іспити, які збігаються з датами зовнішнього незалежного оцінювання. НАСТУПНИЙ КРОК ЗА МІСЯЦЬ – ПОЧАТОК ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ Тепер абітурієнтам залишило­ся набратися терпіння і до­чекатися результатів тестуван­ня. Ті, хто вважатиме оцінку своєї роботи несправедливою, зможуть подати апеляцію по­штою на адресу: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 24 (із поміткою «Апеляційна комісія УЦОЯО»). Зверніть увагу, що надсилати скаргу можна не пізніше, ніж через 3 дні після оприлюднення результатів ЗНО з конкретно­го предмета. Дата подання за­яви визначатиметься за штем­пелем поштового відправлення. В УЦОЯО запевняють, що при­ймуть і розглянуть усі скарги. Наступний хвилюючий етап для кожного абітурієнта – вступна кампанія. Прийом до­кументів до ВНЗ цього року триватиме з 2 по 31 липня. – Особи, які закінчили се­редній навчальний заклад до введення тестування (в 2007 році і раніше), мають право складати вступні іспити. Тому термін подачі документів для них скорочено до 20 липня, щоб з 20 по 31 липня ВНЗ могли ор­ганізувати для них вступні іспи­ти, – розповів міністр освіти і науки, молоді та спорту під час «прямої лінії» в газеті «Извес­тия в Украине». Він також пояснив, що абі­турієнти, які за спеціальніс­тю проходять творчі конкурси (журналісти, артисти, режисе­ри), повинні подати документи з 2 по 17 липня, бо в наступ­ні два тижні відбудуться твор­чі конкурси. – Міністерство дозволило проводити творчі конкурси з 10 липня, у міру надходження за­явок, аби не створювати штов­ханини і щоб була перерва між творчими конкурсами, – зазна­чив Дмитро Табачник. Міністр також повідомив, що згідно з умовами прийому вста­новлено три етапи оприлюднен­ня рейтингових списків і зара­хування студентів. – Перший рейтинговий список із зазначенням осіб, рекомендованих для зараху­вання до вишу на бюджетну форму навчання, публікуєть­ся 1 серпня не пізніше 12:00. А 5 серпня о 12:00 рейтинго­ві списки повинні оновитися. Із них викреслять осіб, які з 1 по 4 серпня не подали оригі­нали документів до ВНЗ. Їхні місця займуть абітурієнти, які були нижче в списку. 8 серпня о 12:00 усі ВНЗ України мають утретє оприлюднити рейтин­гові списки. Тепер уже буде викреслено прізвища абітурі­єнтів, які не подали оригінали своїх документів протягом 5, 6 і 7 серпня, – пояснив Дмитро Табачник. Докладніше про особливос­ті цьогорічної вступної кам­панії та про те, як можна ви­значити свої шанси на вступ до того чи іншого ВНЗ, чи­тайте в наступних числах га­зети «Освіта України» та на освітньому порталі ПедПРЕСА (www.pedpresa.com). Анна ЦЯЦЬКО, «Освіта України» № 23

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу