Розвитку дошкільної освіти сьогодні приділяється особлива увага. І не тільки з боку батьків, адже народжуваність в Україні з кожним роком зростає і, у свою чергу, пропорційно зростає й потреба у дитячих садках. Коли ж йти до дитячого садка? Окремі «експерти» вважають, що у 0 років. Дедалі частіше їхні публікації містять викривлені показники Державної служби статистики. Тільки вони не спромоглися (чи не захотіли) ознайомитись з повним змістом статистичного бюлетеня, в якому використовуються дані форми державних статистичних спостережень №85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за 2012 рік». Насамперед, слід зазначити, що бюлетень містить інформацію, що використовується для здійснення міжнародних порівнянь (зокрема, Інститутом статистики ЮНЕСКО). Окрім того, статистичні дані, які відповідають чинній в Україні нормативно-правовій базі, адаптовано до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО або ISCED). Слід також врахувати, що в бюлетені наведено схожі за назвою, але різні за змістом та методикою розрахунку, показники. Наприклад: показник «Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами» розраховується таким чином: загальна чисельність вихованців дошкільних навчальних закладів ділиться на загальну чисельність дітей у віці 1–6 років (без дітей, які навчаються у перших класах, організованих у школах) і множиться на 100. Розглянемо дані Державної служби статистики, взяті з бюлетеня державних статистичних спостережень №85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за 2012 рік»: ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ЗА РЕГІОНАМИ (міські поселення та сільська місцевість) (у відсотках до чисельності дітей відповідного віку) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Україна 51 53 54 54 53 53 55 59 Ось на які показники вказують «експерти». Але є в цьому бюлетені й інша методика, що відображає фактичне охоплення дітей різних вікових груп «Чистий показник охоплення дітей дошкільними навчальними закладами»  і розраховується таким чином: загальна чисельність вихованців дошкільних навчальних закладів ділиться на чисельність постійного населення у віці 0–6 років і множиться на 100. Відповідно при розрахунку чистих показників охоплення дошкільними навчальними закладами дітей окремих вікових груп використовуються дані про чисельність вихованців і чисельність дітей цих вікових груп. ЧИСТІ ПОКАЗНИКИ ОХОПЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ЗА РЕГІОНАМИ У 2012 РОЦІ (чисельність вихованців певного віку у % до чисельності населення відповідного віку) 3 – 4 роки 5 років 3-5 років Всього міські поселення сільська місцевість Всього міські поселення сільська місцевість Всього міські поселення сільська місцевість Україна 84,6 97,8 58,1 74,0 82,7 56,6 81,3 93,0 57,6   За Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) отримання ступеня освіти «Допочаткове навчання», що триває 3-4 роки, забезпечується дошкільними навчальними закладами. Тобто, охоплення дітей дошкільною освітою – «Допочатковим навчанням» – починається  у віці від 3 до 6 (7)  років, а не з дня народження  (ранній розвиток), як це вважають окремі експерти. Цікава арифметика, чи не так? І рішення  дуже просте. Треба лише повністю читати умову задачі і відповідь завжди буде правильною, а не такою, як хочуть бачити «горе-експерти», які стверджують про низькі показники охоплення дітей дошкільною освітою. І ще:  крім дошкільних навчальних закладів, є й  інші форми здобуття дошкільної освіти. Вони прописані у статті  9  Закону України «Про дошкільну освіту». Це теж варто знати «експертам», тоді не говорили б про «провал виконання Програми економічної реформ у частині охоплення дошкільною освітою». Згідно з соціальними ініціативами Президента України необхідно у 2013-2014 роках забезпечити місцями у дошкільних навчальних закладах додатково 100 тисяч дітей відповідного віку. І це завдання буде виконано. Адже,  за оперативною інформацією управлінь освіти, завдяки об’єднанню зусиль центральних і місцевих органів виконавчої  влади,  лише  за період з 01.01. до 01.09.2013 року: – відновили діяльність 58 дошкільних навчальних закладів; – введено в дію 4 новобудови – по одній у Волинській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській областях; – відкритододатково 775 груп у функціонуючих дошкільних навчальних закладах; 145 закладів – у пристосованих приміщеннях та 39 –  приватної форми власності. Це дало можливість створити у дитячих садках додатково понад 26 тисяч  місць. Усього за період з 2010 до 1 вересня 2013 року кількість дітей у дитсадках збільшилась на понад  230 тисяч.  Наводимо ще дані Державної служби статистики, що свідчать про позитивну динаміку розвитку  дошкільної освіти: Отака дошкільна арифметика. Може, й складна, але для справжніх фахівців зрозуміла і прийнятна. За показниками  – копітка робота всіх, хто опікується дошкільною освітою. І перекручувати реальні досягнення освітян не є гідною справою справжніх  патріотів своєї країни. Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу