19 червня 2013 року під головуванням першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Освітяни розглядали питання розподілу обсягів державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у 2013 році, а також питання відбору виконавців державного замовлення з підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах у 2013 році.

Цьогоріч передбачено передбачено прийом до аспірантури – всього 4 650 осіб (з них з відривом від виробництва 3 510 осіб) та до докторантури – 345 осіб.

Вищі навчальні заклади, що підпорядковані МОН, в цілому подали пропозиції щодо прийому до аспірантури у 2013 році у кількості – 6 165 осіб (з них з відривом від виробництва 4 397), до докторантури – 543 особи. Комісії необхідно було скороти 1 515 місць (з них з відривом від виробництва – 1 140) в аспірантурі та 198 місць у докторантурі.

У 2013/2014 навчальному році планується прийняти на навчання до ПТНЗ за державним замовленням майже 180 тисяч робітничих кадрів за 35 напрямами економічної діяльності та 5,3 тисячі молодших спеціалістів для 21 галузі знань за 51 спеціальністю.

Розподіл державного замовлення у 2013 році за галузями такий:

для промисловості – 57 тис. осіб;

будівництва – 29 тис. осіб;

транспорту та зв’язку – 20 тис. осіб;

легкої промисловості – 12 тис. осіб;

громадського харчування та торгівлі – 34 тис. осіб;

сфери обслуговування – 12,4 тис. осіб;

сільського господарства – 14,3 тис. осіб.

Під час формування обсягів державного замовлення для вищих навчальних закладів міністерство звертало увагу, передовсім на профільність ВНЗ, ефективність діяльності аспірантури та докторантури, а також перевага надавалася вищим навчальним закладам, які проводять фундаментальні та прикладні дослідження за рахунок коштів державного бюджету.

Комісія затвердила показники прийому на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру для ВНЗ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, в розрізі галузей наук у 2013 році. Також департаменту професійно-технічної освіти МОН має підготувати відповідний наказ щодо затвердження обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах у 2013 році.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу