Нещодавно в рамках Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» було підбито підсумки Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи»–2013.

Проект Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Реактивний іонно-плазмовий синтез функціональних покриттів у кластерній плазмово-технологічній системі», що розроблявся за участі співробітників Наукового фізико-технологічного центру МОН і НАН України, було визнано кращим інноваційним проектом у галузі чистих технологій виробництва нових матеріалів. Науковий керівник проекту –  доцент кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій фізико-технічного факультету В.І. Фареник.

Дослідження присвячене розробці керованих і відносно дешевих іонно-плазмових методів одержання наноструктур для потреб медичних і біологічних технологій, машино- та приладобудування, мікро- та наноелектроніки.

Проектом передбачається синтез багатошарових функціональних, зокрема нанокомпозиційних, покриттів і структур, зокрема покриттів типу оксидів і оксинітриду. Розроблена кластерна система поєднує унікальний набір іонно-плазмових інструментів обробки поверхонь.

Основна ідея технології полягає в сепарації двох процесів: розпиленні металевої мішені за допомогою магнетрона постійного струму в інертному газі та активації реактивного газу за допомогою додаткового плазмового джерела.

Результати роботи можуть бути використані при впровадженні в промисловість конкурентноспроможних захисних, зносостійких і корозійностійких покриттів для мікроелектроніки, біомедицини, ядерної енергетики та машинобудування, при проектуванні та виготовленні зразків плазмово-технологічного обладнання.

Цей проект широко висвітлений у вітчизняних та закордонних періодичних виданнях, має два патенти України. Результати розробок науковців Каразінського університету частково впроваджено в Інституті проблем травматології суглобів та хребта імені М.І. Ситенка НАМН України, Публічному акціонерному товаристві Науково-виробничому підприємстві «Сатурн» (м. Київ), Інституті технології експлуатації (м. Радом, Республіка Польща). Також здійснюється впровадження проекту на державному підприємстві «Харківський машинобудівний завод «ФЕД».

Центр зв’язків із громадськістю та пресою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу