На справжнє свято науки пе­ретворився відкритий кон­курс шкільних наукових робіт «Золота Сова – 2012», проведений Миколаївським політех­нічним інститутом у рамках щорічних Ньютонівських чи­тань, приурочених до Дня на­уки в Україні. Підстав для цьо­го кілька. Форум присвячений висвітленню актуальних науко­вих проблем, над якими пра­цюють молоді обдаровання. Абсолютна ініціатива протя­гом проведення всього заходу належала молоді. І це найкра­ща данина наставникам, нау­ковим керівникам, колегам. У конкурсі взяли участь і висту­пили з доповідями не тільки молоді вчені шкіл Миколаєва, а й представники сільських шкіл області. Такі творчі змагання сприяють формуванню ново­го покоління молодих науков­ців та інженерно-технічної елі­ти України. Конкурс «Золота Сова – 2012» відбувався дво­ма турами. У другому – фіна­лісти захищали роботи у фор­мі наукових дебатів. Загалом у науковому фору­мі взяли участь понад сорок молодих обдаровань, які пред­ставляли Вознесенську станцію юних техніків, Іванівську сіль­ську школу Херсонської облас­ті, міста Нову Одесу, Снігурівку, Очаків, Миколаїв. Конкурс проводився в сек­ціях: фізико-математичні дослі­дження; технічні дослідження; медико-біологічні дослідження, здоров’я людини; суспільно-гуманітарні дослідження. Як зазначила мати одно­го з учасників заходу Оксана Кваша, конкурс не поступався за масштабами та організаці­єю презентацій європейському рівню. Вона додає, що перемо­гло багато дітей з області, що свідчить про незаангажованість журі. А те, з якою теплотою і турботою поставилися до дітей, просто не може не викликати поваги до колективу інституту. Фіналістів запросили на ін­ститутське свято «Крок до на­уки з Миколаївською політехнікою», яке відбулось у міському Палаці творчості учнів, де було оголошено переможців «Золо­тої Сови – 2012». У результаті, незалежно від здобутих місць, діти отримали можливість не тільки заявити про себе науковому світу, а й зробити внесок у різні галузі су­часної техніки і технології – їх роботи були сповнені оригіналь­ними ідеями та рішеннями. Ор­ганізатори свята науки теж не залишилися в програші – зна­чна частина учасників конкурсу виявила готовність продовжити свій шлях у науку в стінах Ми­колаївської політехніки. За матеріалами прес-служб МОНмолодьспорту, навчальних закладів «Освіта України» № 22

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу