Рада молодих вчених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації надіслала листа на адресу голови Держінформнауки Володимира Семиноженка, в якому просить змінити чинний порядок відрахування аспірантів та докторантів, які достроково захистили дисертацію.

Молоді науковці пояснюють, що, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01. 03. 1999 р., «аспірант або докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури або докторантури з дня захисту дисертації». Це положення створює додаткові перешкоди для молодого науковця.

На переконання Ради молодих вчених при Держінформнауки цю норму слід змінити. Вони вважають за доцільне проводити відрахування аспірантів і докторантів, які достроково захистили дисертацію, через 2 місяці після дня захисту або у встановлений термін закінчення навчання, якщо він настає раніше, надаючи на цей час додаткові канікули зі збереженням стипендії на цей період у повному обсязі.

У зв’язку з цим молоді науковці просять голову Держінформнауки звернутися до уряду з поданням про внесення змін у зазначену постанову. Вони впевнені, що це стимулюватиме молодих учених достроково захищати дисертаційні дослідження та створить оптимально сприятливі умови для омолодження науково-педагогічних кадрів України.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу