Днями кілька ЗМІ поширили інформацію щодо нібито обов’язкового збору персональних даних батьків учнів шкіл для Єдиної електронної бази з питань освіти.  У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки України інформує.  Єдина державна електронна база з питань освіти створена та функціонує на підставі Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 192 «Про затвердження плану заходів із проведення в 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» тощо. Відповідно до пункту 1 Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752, ЄДЕБО є автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг із метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.  Зазначена база є єдиним джерелом даних, що використовуються під час виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання та наукові ступені, ліцензій на надання освітніх послуг і сертифікатів про акредитацію, учнівських (студентських) квитків. Згідно з підпунктом 5 пункту 5 Положення у ЄДЕБО ведеться облік даних про учнів (студентів), випускників навчальних закладів та їхній освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень, абітурієнтів, а також даних про навчальні заклади незалежно від форми власності, органи виконавчої влади у сфері освіти, їхніх керівників, наукових, науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу. З огляду на те, що педагогічним працівникам, викладачам необхідно підтримувати зв’язок із батьками учнів та студентів для доведення результатів навчальних досягнень дітей, іншої необхідної інформації, за ініціативи педагогічних працівників можливий збір таких даних, як прізвище, ім’я, по батькові батьків учнів і студентів та їхні контактні номери телефонів. Проте внесення зазначеної інформації в ЄДЕБО є необов’язковим і нормами чинного законодавства не вимагається. Будь-яка інша інформація щодо батьків отримувачів освітніх послуг (зокрема, місце їхньої роботи, громадянство тощо) в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутня, а її внесення не передбачено жодним нормативно-правовим актом у цій сфері. ЄДЕБО в установленому порядку зареєстровано як базу персональних даних, тому внесення персональних даних про осіб – надавачів та отримувачів освітніх послуг – можливе лише у випадку отримання згоди на обробку персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних». Окрім того, збирання, оброблення, зберігання та захист даних у ЄДЕБО відбувається із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, що підтверджується атестатом відповідності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу