Наказом Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2013 року № 1260, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2013 року за № 1633/24165 затверджено Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України. 

Згідно з Положенням, Всеукраїнська студентська рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом МОН та створена з метою формування і реалізації державної політики у сфері освіти і науки та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України. 

Зокрема, до основних завдань Ради належать:

– всебічне сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах;

– вивчення та аналіз суспільних процесів у сфері вищої освіти, науки, соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій МОН України та іншим органам державної влади та місцевого самоврядування;

– підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, спорту та молодіжної політики, а також пропозицій щодо шляхів, механізмів та способів розв’язання соціально-економічних проблем студентів;

– сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності, зокрема науково-дослідної, професійної, культурної, громадської, спортивної;

– представлення на міжнародному та загальнодержавному рівнях інтересів українських студентів;

– участь у підготовці пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань суспільного життя, правового і соціального захисту студентів;

– участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;

Відповідно до документа, до складу Ради на добровільних засадах входять органи студентського самоврядування ВНЗ України; кожна особа, яка навчається у ВНЗ України, має право бути обраною до органів Ради.

Для набуття членства у Раді орган студентського самоврядування ВНЗ повинен подати до секретаріату Ради: заяву на вступ до Ради; копію положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, затвердженого в установленому законодавством порядку; протокол органу студентського самоврядування з рішенням про вступ до Ради.

Детальніша інформація – у наказі.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *