Наприкінці вересня 2013 року під час роботи 51-ї серії засідань Генеральної Асамблеї держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) було прийнято рішення про надання Державній службі інтелектуальної власності України (Державна служба) статусів Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ) й підписано Угоду між Державною службою та Міжнародним бюро ВОІВ про виконання Державною службою функцій Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) відповідно до РСТ.

Таким чином, результати 51-ї серії засідань, яка традиційно проходила в м. Женева, Швейцарська Конфедерація, з 23 вересня по 2 жовтня, для України стали великою перемогою міжнародного значення. 

Участь у вищезазначеному заході брала делегація з України на чолі з Головою Державної служби Миколою Ковінею.

«Призначення Державної служби МПО/ОМПЕ забезпечить оперативність та якість підготовки звітів про міжнародний пошук і висновків міжнародної попередньої експертизи на міжнародному рівні. Також набуття згаданих статусів є вагомим фактором для вирішення таких стратегічних для держави завдань, як вихід національних винахідників і підприємств на світовий ринок технологій, залучення інвестицій до інноваційного сектора економіки, посилення позицій національних виробників наукоємної продукції перед іноземними компаніями всередині країни», – прокоментував Микола Ковіня.

На його переконання, набуття Державною службою статусів МПО/ОМПЕ сприятиме розвитку політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових зв’язків з іноземними державами та міжнародними організаціями, підвищенню її іміджу та піднесенню міжнародного авторитету України як держави з високим інтелектуальним потенціалом і сучасною системою правової охорони інтелектуальної власності.

Більш детально співпрацю між Україною та ВОІВ розглядали під час переговорів Миколи Ковіні з Генеральним директором ВОІВ Френсісом Гаррі.

Під час зустрічі Голова Державної служби запевнив Генерального директора ВОІВ у тому, що Україна й надалі сумлінно виконуватиме свої міжнародні зобов’язання у сфері охорони прав інтелектуальної власності, а Державна служба як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики України в зазначеній галузі та визначає перспективи розвитку в ній, у рамках своїх повноважень спрямовуватиме всі зусилля на забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності на території України та на міжнародному рівні.

Микола Ковіня розповів Френсісу Гаррі про останні здобутки у сфері інтелектуальної власності та плани країни на майбутнє.

Френсіс Гаррі відзначив успішне виконання зобов’язань, узятих нашою державою в рамках ВОІВ, та повідомив про готовність останньої посилити взаємодію з Україною на важливих для нашої держави ділянках.

Довідково 

Щорічна серія засідань Генеральної Асамблеї держав-членів ВОІВ є найважливішим заходом, що проводиться ВОІВ, і є засіданням її керівних органів, а саме Генеральної Асамблеї, Координаційного Комітету та Асамблей держав-учасниць Союзів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ. У цьому заході беруть участь посадові особи, відповідальні за розробку політики, стратегічний розвиток сфери інтелектуальної власності, керівники відомств інтелектуальної власності країн світу, спостерігачі від авторитетних міжнародних організацій.

Представництво в зазначених органах надає можливість безпосередньо брати участь у регулюванні стратегічної направленості та діяльності ВОІВ, більш ефективно відстоювати інтереси України у сфері інтелектуальної власності, реалізовувати державну політику в певній галузі та сприяє створенню позитивного іміджу нашої країни на міжнародній арені.

За інформацією Державної служби інтелектуальної власності України

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу