20 – 22 листопада 2013 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації». 

Мета конференції – обмін науковими ідеями та результатами досліджень щодо розробки механізмів нівелювання ризиків трансформаційних процесів, визначення стратегічних перспектив розвитку національних економік і обґрунтування пріоритетів їх оптимальної інтеграції до глобалізованого економічного простору. 

Конференція працюватиме за напрямами: 

1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік. 

2. Державна регуляторна політика в забезпеченні відтворювальних процесів. 

3. Державно-приватне партнерство у формуванні конкурентоспроможності національної економіки. 

4. Економічний суверенітет в умовах глобалізації. 

5. Інформаційно-комунікаційна складова розвитку національної економіки. 

6. Розвиток сфери товарного обігу в системі факторів економічного зростання. 

7. Якість і безпека товарів в умовах глобалізації. 

8. Інноваційний розвиток підприємств України: джерела, механізми, проблеми та перспективи. 

9. Економіка природокористування та глобальні проблеми охорони довкілля. 

Організатори та учасники: 

Міністерство освіти і науки України, 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

Краківський економічний університет (Республіка Польща), 

Молдавська економічна академія (Республіка Молдова), 

Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Республіка Білорусь), 

Будапештський економічний інститут (Угорщина). 

Адреса оргкомітету: Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156.  

Web: http://www.knteu.kiev.ua/ 

E-mail: conf_ME@mail.ru

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу