На засіданні уряду прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404» щодо забезпечення можливості здійснення Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) попередньої оплати доступу до електронних баз даних зарубіжної наукової інформації.

Необхідність внесення до пункту 1 постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» доповнення, яке стосується надання дозволу на попередню оплату (на наступний рік) доступу до електронних баз даних зарубіжної наукової інформації, пов?язана з суспільною важливістю створення належних умов для забезпечення використання цих баз даних вітчизняними науковими установами.

Йдеться насамперед про забезпечення доступу до провідних світових баз наукової та науково-технічної інформації, таких як «SCOPUS», «Science Direct» (видавництво Elsevier); «Academic Search Complete» (видавництво EBSCO); «INSPEC» (видавництво Institution of Engineering and Technology), що містять поточні й ретроспективні зібрання електронних версій майже 15 тисяч наукових журналів понад 5 тисяч видавництв різних країн, анотовану бібліографію і пошуковий інструментарій до них. Вони зосереджують основний масив світової інформації, що має виключне значення для здійснення ефективних фундаментальних і прикладних досліджень вітчизняних наукових установ, інтеграції України до світового наукового й технологічного простору, підтримки інноваційного розвитку вітчизняної економіки.

Зазначимо, що переважна частина закупівель доступу до провідних світових електронних баз наукової та науково-технічної інформації, починаючи з 2005 року, здійснювалася в Україні Національною академією наук України через Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського на засадах державних закупівель через механізм відкритих конкурсних торгів, що передбачає можливість закупівлі лише на поточний рік.

Проте нині політика зарубіжних партнерів стала вкрай жорсткою. Провідні світові фірми-інтегратори баз даних наукової й науково-технічної інформації (такі як міжнародна інформаційна корпорація «EBSCO» та інші) відмовляються брати участь в оголошуваних НБУВ відкритих торгах, категорично наполягаючи на повній попередній оплаті інформаційних продуктів на наступний рік. Зазначене мотивується тим, що усі видавці наукових журналів потребують 100% попередньої оплати від передплатних агентств до початку опрацювання замовлень і відкриття покупцеві онлайн-доступу до електронних продуктів; передоплата є загальноприйнятою світовою практикою у справі розповсюдження наукової інформації.

Проведені попередні консультації стосовно можливості збереження наявного нині порядку закупівель показали, що цінові пропозиції та умови, на яких вони могли б здійснюватися, є вкрай завищеними і неприйнятними для української сторони. Внаслідок цього закупівлі на 2012 рік не здійснювалися.

З огляду на викладене, набуває особливої актуальності забезпечення можливості попередньої оплати доступу до зазначених баз даних наукової інформації шляхом внесення відповідного доповнення до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Інформаційними базами, про які йдеться, щороку користуються в Україні багато тисяч дослідників, – кожен рік вони копіюють кількасот тисяч наукових статей із провідних зарубіжних видань.

Прийняття акта забезпечить доступ вітчизняних вчених і спеціалістів через Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського, бібліотеки інших наукових установ до інформаційних продуктів (електронних версій наукових журналів, реферативної, бібліографічної та іншої супровідної інформації), зібраних у тематичні колекції провідними світовими інформаційними корпораціями та безпосередніми видавцями.

Суть внесених змін полягає у доповненні визначеного цією постановою Кабінету Міністрів України вичерпного переліку послуг, попередня оплата яких може здійснюватися на термін 12 місяців, спеціальним дозволом щодо передоплати на кожен наступний рік доступу до зарубіжних електронних баз наукової і науково-технічної інформації.

Прийнята Урядом постанова дозволить суттєво розширити можливості забезпечення наукових установ, вищих навчальних закладів доступом до провідних баз світової наукової та науково-технічної інформації. Буде досягнуто фактичного здешевлення доступної інформації. Одним із важливих аспектів цього стане забезпечення доступу спеціалістів до повного формату баз даних упродовж всього періоду.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу