Сьогодні, 10 жовтня, під головуванням міністра освіти і науки України Дмитра Табачника відбулося засідання атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, функціонування спеціалізованих вчених рад, питання відкриття аспірантури та докторантури у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, питання діяльності апеляційних комісій та включення (відмову у включені) наукових видань до Переліку наукових фахових видань України.  Вчене звання професора присвоєно 116 науковим і науково-педагогічним працівникам, звання доцента – 426, старшого наукового співробітника – 53. Відмовлено у присвоєнні вченого звання доцента двом здобувачам. Науковий ступінь доктора наук присвоєно – 776 здобувачам, кандидата наук – 1427, доктора філософії (PhD) – 15. Скасоване рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня кандидата наук – 3 здобувачам.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу