16 жовтня Хмельницький національний університет приймав учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи». Привітати учасників з України, Республіки Польща та Російської Федерації завітав перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Упродовж останніх десятиріч головною проблемою в системі вищої освіти України було і залишається питання забезпечення якості підготовки фахівців на рівні вимог, що їх висуває держава, а вони повсякчас зростають. Нині ця проблема особливо гостро постає у зв’язку із входженням України в Європейський освітній простір відповідно до Болонської декларації.  Серед учасників конференції – президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві Франтішек Шльосек (Республіка Польща), а також інші відомі вчені з Російської Федерації та України. Вадим Гаврішко зазначив, що Глава держави Віктор Янукович напередодні Вільнюського саміту поставив перед вітчизняною наукою дуже важливі завдання щодо Європейської інтеграції. Саме тому Хмельницький національний університет постійно шукає нові напрями підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, і водночас зберігає та оновлює традиційні для університету технічні спеціальності. Сучасне середовище, в якому функціонує вища школа, характеризується новими важливими чинниками, які ще півстоліття тому чітко себе не виявляли і не могли суттєво впливати на якісні та кількісні показники її розвитку. Це насамперед стосується інформаційних технологій, що стрімко розвиваються та поширюються як у виробничій, так і в невиробничій сферах діяльності, зокрема і в системі освіти. Перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації наголосив, що базою для широкого застосування нових технологій у навчальному процесі університету сьогодні, безумовно, є далекоглядна політика його керівництва щодо комп’ютеризації основних напрямів діяльності навчального закладу. Завдяки цьому університет володіє потужним парком комп’ютерної техніки, а це дає змогу здійснювати якісну підготовку студентів різних спеціальностей. Розпочав роботу конференції президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень із доповіддю «Інноваційна освіта в суспільстві», в якій зазначив, що «суспільство знань» є умовою соціальних інновацій, що визначають систему інших змін. Подальшу роботу конференції продовжили доповіді видатних науковців із Польщі, Росії та України. За інформацією Хмельницької ОДА

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу