У рамках Днів Києва в Москві, які тривають з 17 до 19 жовтня 2013 року, в столиці Росії відбувся Міжнародний круглий стіл на тему: «Міжнародні освітні проекти ЮНЕСКО як механізм нових підходів до змісту освіти». У ньому взяли участь директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Оксана Добровольська, керівники навчальних закладів Москви та Києва. «Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО – один із найбільш успішних і тривалих проектів ООН. Такі школи у світі – це навчальні заклади, які мають власне бачення і власні реальні дії на шляху до вирішення глобальних проблем людства. Асоційовані школи обмінюються досвідом, працюючи у спільних міжнародних проектах, формуючи таким чином імідж країни, яку вони представляють. Сьогодні в Україні 70 таких шкіл, і приємно, що в Києві 36 загальноосвітніх навчальних закладів є асоційованими школами ЮНЕСКО. Ці школи відрізняються вищою якістю освіти, інноваційною діяльністю, гармонізацією стосунків між учителем та учнем, демократичністю та розвитком самоврядування, високим авторитетом тощо. Це бренд столичної освіти», – сказала під час виступу на круглому столі Оксана Добровольська. За результатами засідання його учасники підписали Угоду про співробітництво між асоційованими школами ЮНЕСКО Києва та Москви в галузі міжнародної і полікультурної освіти, зокрема з проблематики діалогу цивілізацій, культурного та релігійного різноманіття, збереження всесвітньої культурної спадщини, виховання в дусі толерантності та культури миру, демократії та забезпечення прав людини. Така угода підписана вперше серед шкіл країн СНД. Вона передбачає низку напрямів. Зокрема: освітня діяльність і гуманітарне просвітництво; підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів; спільні науково-методичні та практичні розробки з метою набуття та передачі знань, формування вмінь і навичок усіх учасників освітнього процесу за напрямами співробітництва; обмін інноваційним досвідом і практичними напрацюваннями, трансляція кращих управлінських і педагогічних практик за напрямами співробітництва; спільна організація та участь у конференціях, семінарах, круглих столах, фестивалях, конкурсах, інших заходах за тематикою міжнародної та полікультурної освіти; широке використання комунікативних та інформаційних технологій у сфері освіти, зокрема різних форм дистанційної освіти; спільні дослідження та видання за профілем діяльності, формування єдиного інформаційного простору; культурно-освітній туризм. Із метою розвитку співробітництва сторони зобов’язуються при розробці та реалізації конкретних проектів і програм у пріоритетному порядку залучати освітні організації-учасників мережевої взаємодії, які є підписантами цієї угоди. Освітні організації за напрямами діяльності також співпрацюватимуть з Кафедрою ЮНЕСКО Московського інституту відкритої освіти. За словами завідувача Кафедри Юрія Горячева, співпраця між передовими навчальними закладами обох столиць – це можливість обмінятися безцінним унікальним досвідом, який має кожна асоційована школа ЮНЕСКО. Угода передбачає відкритий характер співпраці і можливість приєднання до нього інших зацікавлених учасників.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу