Науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України Володимир Поліщук і завідувач кафедри української мови ЖДУ імені Івана Франка Віктор Мойсієнко стали авторами нового відкриття сучасного українського мовознавства – Луцької замкової книги 1560 – 1561 років. Днями в бібліотеці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в Луцьку за сприяння інституту філології та журналістики відбулася презентація Луцької замкової книги 1560-1561 років – однієї з перших повністю збережених актових книг. Поява книги стала можливою завдяки багаторічній праці кандидата історичних наук, наукового співробітника інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України Володимира Поліщука та доктора філологічних наук, завідувача кафедри української мови ЖДУ імені Івана Франка професора Віктора Мойсієнка. Атмосфера розкішної бібліотеки університету сприяла заглибленню в давні часи Великого князівства Литовського напередодні Люблінської унії, а також розумінню історичної, суспільної, культурної та мовної ситуації українських земель того часу. Виступаючи перед зацікавленою залою студентів і викладачів університету, Віктор Мойсієнко окреслив зміст найпоширеніших судових і нотаріальних справ, що фіксувалися в книзі, представив багатогранність цього історичного документа, адже Луцька книга є інформативною на різних рівнях: інституційному, соціальному, правовому, текстологічному, канцелярському, писемному, мовному. Особливе зацікавлення викликає Луцька книга як мовознавче джерело, оскільки розгортає широке поле для вивчення мовної картини Волині XVI ст. Професор Мойсієнко представив фотокопії сторінок давньої книги, написані двома почерками, а також зосередився на нових мовних фактах, які відкрила Луцька замкова книга: власному стилі південноруських (українських) скорописів, які суттєво відрізнялися від московських, особливостях наголошування та вживанні розділових знаків, орфографічних, словотвірних, лексичних, стилістичних та інших закономірностей. Систематизація таких рис має важливе значення, адже на той час ще не існувало граматик і лексиконів, тож писарі, роблячи записи зі слів, використовували звичну їм, поширену в побуті «просту», найбільш зручну та зрозумілу в щоденному вжитку мову, що не була тотожною ані церковнослов’янській, ані польській. Найважливішим моментом презентації стало те, що Луцька книга дає змогу дослідити західнополіські мовні риси на землях Волині XVI ст. Віктор Мойсієнко спостерігає також, що у текстах, писаних на теренах України та Білорусі до середини XVI ст., до яких належить і досліджувана книга, відсоток запозичень був іще відносно невеликий. Надзвичайно цікавим виявився представлений лексичний матеріал, зокрема походження антропонімів, як-от: прізвищеві назви Водка, Лукошко, найбільш уживані жіночі та чоловічі імена різного походження та їх форми. Презентація викликала неабиякий інтерес, тож професор Мойсієнко відповів на низку питань найактивніших учасників дискусії. Варто зауважити, що до обговорення праці долучилися провідні українські мовознавці: Лариса Павленко, доцент кафедри історії та культури української мови, Петро Троневич і Володимир Пришляк, науковці історичного факультету, аспіранти. Так, доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету Григорій Аркушин виявив значення цього рідкісного мовознавчого дослідження в тому, що воно поєднує вивчення історії мови і діалектології, а праць такого типу в сучасному українському мовознавстві практично немає. Лариса Павленко із приємністю зазначила, що факт появи транслітерованого тексту часів XVI ст. робить його доступним для використання істориками мови, він стає хрестоматією для читання та дозволить знайти нові теми для молодих дослідників. Приємно також відзначити, що презентація Луцької книги не залишила байдужим також архімандрита Онуфрія, стараннями якого нещодавно було видане знамените Луцьке Євангеліє XIV ст. Прес-центр ЖДУ імені Івана Франка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу