Сьогодні, 23 жовтня, перший заступник міністра освіти і науки Євген Суліма взяв участь у відкритті Міжнародної науково-практичної конференції «Освітня політика держави: філософія, методологія, практика». Конференція проходить у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова за сприяння Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи. Мета науково-практичної конференції – аналіз стратегічних пріоритетів розвитку державної політики в галузі освіти, аспектів удосконалення відповідної нормативно-правової бази та філософської парадигми організації і змісту освіти в контексті викликів глобалізованого світу.  Під час виступу Євген Суліма зосередив увагу учасників заходу на сучасному стані освітньої системи України та її місця в світовій системі. Він зазначив, що сьогодні українським освітянам вдається працювати на високому конкурентоспроможному рівні в єдиному освітньому просторі світу. Частково це зумовлено тим, що Міністерство освіти і науки України виступає за розвиток національних освітніх надбань і водночас переймає кращий європейський досвід у цій галузі. Цьому сприяє широке поле міжнародного співробітництва у виконанні спільних міжнародних наукових проектів, міжнародних обмінів студентами та аспірантами вищих навчальних закладів, залучення до викладання вчених зі світовими іменами. Наприклад, сьогодні Україна спільно з країнами європейського простору виконує найбільше, зокрема, 60 науково-освітніх проектів за програмою Tempus. Така діяльність сприяє обміну досвідом між державами, особливо зваживши на глобалізацію сучасного світу. Три роки поспіль виконується Програма про стажування кращих українських аспірантів у відомих вищих навчальних закладах світу, яку ініціював прем’єр-міністр України Микола Азаров. На нових умовах здійснюється виконання Стипендійної програми академічних обмінів імені Фулбрайта, де Україна самостійно визначає пріоритетні для держави напрями таких обмінів, на свій розсуд обирає кращих науковців і ВНЗ для навчання за кордоном. За дорученням Президента України Віктора Януковича започаткована Програма «Інтелектуальне майбутнє України», що сприятиме підтримці обдарованої молоді держави. Євген Суліма звернув увагу присутніх на питання в освітній політиці України, які потребують детального обговорення. Це питання автономії вищих навчальних закладів та наповнення економічним змістом перспективи автономії; створення широких можливостей для мобільності студентів, які повинні мати змогу отримувати варіативну частину навчального матеріалу, як у ВНЗ, так і за його межами; врахування запиту від роботодавців як одного з основних камертонів розвитку економіки держави; впровадження національної рамки кваліфікацій. «Вищі навчальні заклади сьогодні повинні стати не просто «храмами науки», але перш за все науковими бізнес-центрами, де тісна взаємодія науки і бізнесу дає змогу вченим втілювати власні ініціативи й розробки, необхідні для економіки держави», – наголосив перший заступник міністра. За словами Євгена Суліми, сучасна освітня політика держави спрямована на об’єднання зусиль освітян, концентрацію науково-педагогічних шкіл, педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах із метою приведення українських ВНЗ до європейських норм. Завершуючи свій виступ, перший заступник міністра Євген Суліма окреслив коло практичних питань в галузі освітньої політики, які потребують фахового розгляду й аналізу. Він побажав учасникам конференції плідної та активної роботи. Із вітальними словами до учасників заходу звернувся ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи Віктор Андрущенко. Ректор відзначив важливість проведення такого заходу в стінах педагогічного університету, який став базою для створення Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи і Педагогічної Конституції Європи. «Чимало доповідей, заявлених у програмі конференції, налаштовують на думку про якісний і перспективний результат роботи. До того ж, серед учасників багато молоді, а це свідчить про актуальність теми й відповідний резонанс у суспільстві», – зауважив ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Віктор Андрущенко. Слова вітання та підтримки учасникам заходу від Національної академії педагогічних наук України висловив академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Микола Євтух. Учений розповів про наукові аспекти розгляду проблематики конференції науковцями НАПН України та їхні здобутки в теоретичній сфері освітньої політики. Міжнародна науково-практична конференція «Освітня політика держави: філософія, методологія, практика» працюватиме в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова до 24 жовтня. Захід включає засідання кількох науково-практичних секцій і круглих столів. За результатами обговорень учасники конференції ухвалять резолюцію.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу