Питання щодо забезпечення прав дітей із розладами аутизму обговорювалися на черговому засіданні експертно-консультативної ради з питань аутизму. Віра Шинкаренко, заступник голови експертно-консультативної ради, ознайомила членів ради з останніми нормативними документами з питань освіти дітей з особливими освітніми потребами, розробленими Міністерством освіти і науки України. Жваву дискусію викликало питання щодо розроблення навчальних курсів із питань аутизму для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і на курсах підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти. Також активно обговорювалися питання щодо створення ресурсних центрів для консультування батьків, які виховують дітей із розладами спектра аутизму та надання методичної допомоги працівникам навчальних закладів. Катерина Островська, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка, поділилася напрацьованим досвідом роботи щодо забезпечення методичного інструментарію психологічного супроводу та реабілітації аутичних дітей. Розроблено програму та навчально-методичне забезпечення курсу «Аутизм: проблеми психологічної допомоги», який читається для студентів факультетів психології освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» протягом 2005-2013 років. Зазначені посібники мають гриф МОН України. Голова правління БО «Школа-сходинки» Наталія Андрєєва звернула увагу присутніх на необхідність проведення спільних навчальних семінарів для спеціалістів, які працюють з дітьми з аутизмом. Члени ради внесли пропозиції щодо подальшого планування роботи експертно-консультативної ради.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу