У Лабораторії екосистемологічного моніторингу стану довкілля Житомирського державного університету імені Івана Франка розробили пакет програм «SIMAGRL 1.0» – універсальну систему програмного забезпечення для проведення екосистемологічного моніторингу стану довкілля на любительському та професійному рівні, що зможе на 4-5 років обігнати всі наявні світові аналоги. Окремі блоки програми вже випробувано в польових умовах.

Комп’ютерна програма екосистемологічного моніторингу Simagrl – результат тривалої співпраці старшого викладача кафедри екології та природокористування Івана Хом’яка та студента фізико-математичного факультету Дмитра Хом’яка.

Вона призначена для підтримки Проекту ЮНЕСКО з розбудови екологічної мережі. З її допомогою споживач може проводити визначення й аналіз стану екосистем у польових умовах (за наявності ноутбука, бездротового Інтернету, GPS), уникаючи тривалого камерального етапу обробки інформації та маючи можливість для внесення коректив на місці дослідження; автоматично отримувати гіпотезу про природоохоронний і господарський потенціал; одержувати широкий спектр інформації для визначення екологічної ніші досліджуваних видів чи популяцій; здійснювати швидке автоматичне прогнозування загроз екосистемі; визначати ймовірний вплив досліджуваних екосистем на психіку та здоров’я людини; всебічно досліджувати розвиток екосистем і прогнозувати його перебіг.

«SIMAGRL 1.0» має широку сферу застосування. Її можна використовувати для стратегічного планування напрямів розвитку місцевих громад й інвестиційних проектів. Крім того, програма дає можливість оптимізувати природоохоронну діяльність на територіях, внесених до баз даних (швидко і якісно в польових умовах визначати якісні ознаки екосистем, прогнозувати наслідки їх розвитку в різних умовах, коригувати розміщення регіональної екомережі, визначати природоохоронну цінність і загрози для екосистем, визначати безпечні для середовища види господарської діяльності тощо).

Основним соціальним ефектом використання програми «SIMAGRL 1.0» буде покращення умов праці спеціалістів у галузі лісового господарства, екологічного нагляду, будівництва, ландшафтної архітектури тощо. Також з’явиться можливість розбудови рекреаційної мережі на територіях малопридатних для ведення сільського господарства, що підвищить матеріальний стан і добробут місцевого населення.

«Програма Simagrl, створена викладачем і студентом ЖДУ імені Івана Франка, – унікальна. Вона вже була презентована в Міністерстві екології України. Зараз готуються звернення – листи-пропозиції до Міністерства екології України, ЮНЕСКО, представництва Республіки Чехії про пошук партнерів і початок масштабної роботи», – коментує ректор ЖДУ імені Івана Франка Петро Саух.

Прес-центр ЖДУ імені Івана Франка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу