У день проведення моніторингових досліджень у загальноосвітніх навчальних закладах України, 12 листопада, у Міністерстві освіти і науки України відбулася прес-конференція на тему «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти». У заході взяли участь директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН Олександр Удод, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті Президії Національної академії педагогічних наук України Олександр Ляшенко, заступник директора ІІТЗО МОН Борис Терещук і начальник відділення моніторингових досліджень освітньої галузі ІІТЗО МОН Олена Патрикеєва. На початку заходу директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН Олександр Удод наголосив, що ідея проведення моніторингу не нова. Моніторинг, або вивчення результативності навчання – це невід’ємна складова навчального процесу. «Перевірка знань, їх контроль – ключовий принцип дидактики. Поруч із закріпленням, повторенням існує і контроль навчання», – зазначив Олександр Удод.  Під час брифінгу директор ІІТЗО зазначив, що для проведення моніторингових досліджень у загальноосвітніх навчальних закладах була проведена велика підготовча робота. «Станом на сьогодні для проведення моніторингових досліджень напрацьована солідна нормативно-правова база, що дасть змогу запроваджувати ці дослідження системно», – наголосив Олександр Удод. Він зазначив, що моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі серед усіх учнів 5-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та Національною академією педагогічних наук України з 12 листопада до 12 грудня 2013 року на виконання статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти». Основою цього моніторингового дослідження є точні масові педагогічні вимірювання, що повинні забезпечити об’єктивне оцінювання досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його відповідності запланованим результатам і нормам навчання, визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти змістового наповнення навчальних предметів тощо. Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з’ясування важливих освітніх питань. Олександр Удод також наголосив, що моніторинг не передбачає жодних внесків від батьків за його проведення – МОН не вчиняло жодних дій у цьому напрямі. Збірники завдань розміщені у вільному доступі в Інтернеті – на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Національної академії педагогічних наук. Оцінки за моніторинг у класні журнали не виставлятимуть, оскільки оцінювання здійснюватиметься за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів буде відома батькам або особам, які їх замінюють. Також участь учнів у моніторингу допоможе вчителям і батькам отримати об’єктивну інформацію про результати навчання та сприятиме покращенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та, згодом, і до зовнішнього незалежного оцінювання. За бажанням батьків можна буде здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними середніми показниками в Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра. Академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті Президії Національної академії педагогічних наук України Олександр Ляшенко наголосив, що моніторинг не передбачає контролю діяльності педагогів або навчальних закладів, а має на меті з’ясувати типові помилки і прогалини у засвоєнні змісту загальної середньої освіти, виявити прикрі проблеми сучасної школи та визначити дієві шляхи їх подолання.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу