12 листопада в Національному авіаційному університеті під головуванням першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми проведено регіональну нараду з проректорами (заступниками директорів), відповідальними секретарями приймальних комісій та особами, відповідальними за внесення відомостей і даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, м. Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей. Під час наради Євген Суліма поінформував про підсумки зарахування на навчання до вищих навчальних закладів і виконання державного замовлення в 2013 році.  Зокрема він зазначив, що за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зараховано 171,3 тис. осіб, у тому числі за кошти державного бюджету 99,3 тис. осіб, що становить 58 %; за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра всього зараховано 296,8 тис. осіб, у тому числі за кошти державного бюджету – 122 тис. осіб, що становить 41 %; за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (для медичних і ветеринарно-медичних спрямувань) усього зараховано 6 967 осіб, у тому числі за кошти державного бюджету 4 882 особи, що становить 70,1 %; за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра всього зараховано 151 тис. осіб, у тому числі за кошти державного бюджету 63 тис. осіб, що становить 41,8 %; за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра всього зараховано 77,8 тис. осіб, у тому числі за кошти державного бюджету майже 34 тис. осіб, що становить 44,8 %. Як повідомив Євген Суліма, за оперативними даними Міністерства внутрішніх справ України, під час вжитих заходів у третині областей було задокументовано 15 фактів вимагання й отримання незаконних вигод за сприяння у вступі та зарахуванні до вищих навчальних закладів. 17-ти службовим особам оголошено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, що кваліфікуються за різними частинами статті 368 Кримінального кодексу України. Серед них 9 керівників і заступників вищих навчальних закладів та їх філій. «Перш за все – це проблема, що викликає недовіру  суспільства щодо прозорості системи вищої освіти. З наступного року Міністерство освіти і науки діятиме ще більш вимогливо до керівників вищих навчальних закладів, які не організували належну прозору систему вступної кампанії, будуть і більш жорсткі заходи реагування», – наголосив перший заступник міністра. Він також повідомив, що, з огляду на виявлені органами прокуратури порушення, Міністерство видало наказ щодо притягнення до адміністративної відповідальності керівників п’яти вищих навчальних закладів, 11 керівників вищих навчальних закладів попереджено про дисциплінарну відповідальність за недотримання законодавства про вищу освіту. Окрім цього, керівники ВНЗ оголосили догани восьми керівникам структурних підрозділів, шістьох попереджено про дисциплінарну відповідальність, також оголошено догани 25 відповідальним працівникам приймальних комісій вищих навчальних закладів. Перший заступник міністра детально зупинився на головних завданнях вступної кампанії 2014 року. «Наказом Міністерства освіти і науки від 29 жовтня 2013 року № 1510 затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1855/24387. У зв’язку зі зміщенням регламенту проведення вступної кампанії 2014 року, прошу оперативно до 20 листопада 2013 року розробити і до 28 листопада погодити в Міністерстві освіти і науки України Правила прийому до вищого навчального закладу в 2014 році незалежно від форми власності та підпорядкування. Цього року зміни до Умов прийому носять здебільшого редакційний характер», – наголосив Євген Суліма. За словами першого заступника міністра, в 2014 році кількість випускників із повною загальною середньою освітою, порівняно з 2013 роком, суттєво не зміниться та орієнтовно становитиме 280,1 тис. осіб (збільшення відповідно на 1,2 тис. осіб); кількість випускників із базовою загальною середньою освітою також суттєво не зміниться та орієнтовно становитиме 409,1 тис. осіб (збільшення на 1 тис. осіб). «Зважаючи на зазначене, проектні показники обсягу державного замовлення на підготовку кадрів із вищою освітою для вищих навчальних закладів України за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти орієнтовно повинні становити приблизно 120-125 тис. осіб, а проектні показники обсягу державного замовлення на підготовку кадрів із вищою освітою на 2014 рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста орієнтовно повинні становити приблизно 75-77 тис. осіб», – зазначив Євген Суліма. Він також повідомив, що розміщення державного замовлення за напрямами (спеціальностями) в 2014 році здійснюватиметься Конкурсною комісією з урахуванням регіонального фактору та профільності вищого навчального закладу. Уперше буде передбачена середня вартість підготовки за кожним напрямом (спеціальністю), що також розглядатиметься як один із критеріїв відбору виконавців державного замовлення. Наприкінці виступу перший заступник міністра звернув увагу присутніх на те, що під час проведення у 2014 році вступної кампанії приймальні комісії необхідні забезпечити: 1. Неухильне дотримання кожним вищим навчальним закладом погоджених Міністерством освіти і науки України Правил прийому. 2. Компетентне та відповідальне супроводження Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 3. Дотримання єдиних вимог до організації та проведення прийому вступників, незалежно від статусу, підпорядкованості чи форми власності вищого навчального закладу. 4. Прозорий прийом на програму підготовки бакалавра вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та випускників підготовчих відділень відповідно до затверджених правил прийому. 5. Формування рейтингових списків і наказів про зарахування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 6. Своєчасне оприлюднення рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання, а також обов’язкове і своєчасне їх інформування. 7. Перевірку документів осіб пільгових категорій і перевірку документів переможців Всеукраїнських олімпіад та конкурсів–захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, обдарованої молоді, а також документів 100 вступників, яким будуть нараховані додаткові 70 балів під час участі в конкурсі щодо вступу на навчання відповідно до доручення Президента України від 27 березня 2013 року. 8. Залучення представників громадськості та студентського самоврядування до громадського спостереження за організацією та проведенням вступної кампанії та їх акредитацію в приймальних комісіях. 9. Високий рівень організації прийому з особистих питань абітурієнтів і громадян працівниками приймальних комісій, інформування вступників і громадськості про роботу консультативних телефонів навчальних закладів та МОН. 10. Виконання державних цільових програм щодо прийому сільської молоді, іноземних громадян відповідно до міжурядових угод, а також цільового прийому осіб із суміжних прикордонних областей. 11. Розміщення повної інформації на стендах і веб-сайтах приймальних комісій, зокрема доведених обсягів державного замовлення та ліцензованих обсягів підготовки. 12. Достовірність і своєчасність подання статистичної звітності за підсумками прийому вступників, наказів про зарахування на перший курс у паперових варіантах. Окремо Євген Суліма звернув увагу керівників вищих навчальних закладів на забезпечення компетентного кадрового супроводу вступної кампанії кваліфікованими працівниками, насамперед це стосується відповідальних секретарів приймальних комісій та їхніх заступників, технічного та допоміжного персоналу; створення всіх необхідних умов для організації прийому документів, зокрема, стабільну роботу телефонних ліній приймальних комісій і консультативних телефонів. Нагадаємо, що регіональні наради також відбудуться у Львові, Донецьку, Харкові та Одесі.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу