Хмельницький національний університет розширює співпрацю з зарубіжними навчальними закладами, установами та організаціями в рамках реалізації проектів ТЕМПУС. Нещодавно Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури оголосило результати 6-го конкурсу за програмою ТЕМПУС IV. Із 33 проектів з участю українських університетів, що рекомендовані для фінансування ЄС, 4 проекти виконуватиме Хмельницький національний університет. Це – вагомий результат з огляду на те, що процедура відбору проектів є доволі тривалою та складною. Здійснюється вона на основі оцінювання академічної і технічної якості поданих заявок згідно з національними пріоритетами, що щорічно визначаються міністерствами освіти відповідних партнерських країн. Маючи значний досвід у сфері подання заявок і виконання проектів ТЕМПУС, Хмельницький національний університет не зупиняється на досягнутому, а й надалі активно позиціонує себе в міжнародному освітньому просторі. Варто зазначити, що впродовж останніх років університет співпрацював із зарубіжними партнерами в рамках таких проектів ТЕМПУС, як: проект “Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері освітнього менеджменту”. Координатор проекту від ХНУ – проректор із міжнародних зв’язків, професор Микола Йохна; проект SAFEGUARD “Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації”; проект IPMASTER “Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для Національного Консалтингового Електронного Центру з управління інтелектуальною власністю”; проект REGENLAW “Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій із питань енергетики та навколишнього середовища”; проект MASTAC – Розробка програм наукових досліджень для магістрів і кандидатів наук за напрямом “Критичні обчислення для аерокосмічних систем”; проект Розробка програм наукових досліджень для магістрів та кандидатів наук за напрямком “Критичні обчислення та гарантоздатні системи”. Координатор проектів від ХНУ – завідувач кафедри системного програмування, професор Оксана Поморова; проект “Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД (INURE)” та проект INARM “Інформатика та менеджмент: рамки кваліфікацій відповідно до рекомендацій Болонського процесу”. Координатор проектів від університету – доцент кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Світлана Григорук. Результатом реалізації Програми ТЕМПУС у Хмельницькому національному університеті стало створення тривалого партнерства між університетом та європейськими вищими навчальними закладами, яке не припиняється й після завершення проектів, а також започаткування нових спільних дослідницьких проектів та проектів з академічної мобільності. Співпраця з європейськими колегами дала можливість набути нових знань і навичок, запровадити нові методи викладання й оцінювання, що зрештою підвищило якість освіти та дало змогу університету вийти на новий рівень розвитку. Довідково ТЕМПУС – міжрегіональна програма Європейського Союзу, спрямована на модернізацію вищої освіти у 28 країнах-сусідах ЄС. Програма спрямована на активізацію міжнародного міжуніверситетського співробітництва, реформування системи вищої освіти, оновлення навчальних програм. За двадцять років реалізації програми ТЕМПУС в Україні вітчизняними університетами було успішно виконано понад 300 проектів ТЕМПУС різного типу. Відділ міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю ХНУ  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу