Міжнародний інтеграційний проект для студентів, магістрантів і аспірантів “Школа відкритого розуму”, основною метою якого стала інтенсифікація співпраці вищих закладів освіти різних країн для формування молодіжної інтелектуальної еліти, виявився стабільно ефективним. Підтвердження цьому – зростання кількості учасників проекту: якщо в перших зустрічах брали участь молодіжні делегації Гуманістично-Природничого Університету ім. Яна Кохановського в Кельцах і Кам’янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка, то з часом до них долучилися юні науковці з Лодзинського університету, Львівського національного університету ім.Івана Франка, Севастопольського міського гуманітарного університету, Техніко-Гуманістичної Академії в Бельсько-Бялій, Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка, представники окремих ВНЗ Чехії, Словаччини, Росії. Одне з попередніх засідань “Школи відкритого розуму” відбулося в нашому інституті. Нині учасників цього міжнародного інтеграційного проекту, що відбувся на базі Техніко-Гуманістичної Академії в Бельсько-Бялій за темою “Загальноєвропейська інтеграція в соціально-культурному аспекті: причини і цілі”, наша делегація, очолювана кандидатом філологічних наук, доцентом О. В. Пасічник, представила своїм зарубіжним колегам чотири тематичні доповіді. Двоє наших доповідачів висвітлили питання лінгвістики: Ольга Микуляк розкрила “Граматичні засоби вираження евазії в сучасній німецькій мові”, а Іван Прокіпчук – “Неологічні процеси ХХІ ст. в англійській мові: сфера економіки”. Їхні однокурсники зупинилися на літературознавчій проблематиці: “Тема самотності і кохання у романі Януша Леона Вишневського “С@мотність у мережі” лягла в основу виступу Ольги Макаренко, а “Проблема провини минулого у романі Б.Шлінка «Der Vorleser» (“Читець”)” визначила зміст доповіді Вікторії Кухарук . Засідання ШВР проходили у творчо визначених форматах (доповіді, повідомлення, бесіди, дискусії) і в різноманітних місцях (аудиторії Академії, Будинок міського уряду, музейні зали, міський парк). Учасники зустрічі здійснили екскурсії в міста Живєц і Чешин, відвідали Вавельський замок у Кракові, де зберігається прах Юліуша Словацького, Адама Міцкевича, Фридеріка Шопена. Чергова зустріч учасників молодіжного інтеграційного проекту відбудеться на базі нашого інституту: ми матимемо честь і нестимемо відповідальність за належну організацію засідання “Школи відкритого розуму” у вересні наступного року. Інформаційний центр Кременецького ОГПІ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу