Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення») проекту наказу Міністерства освіти і науки «Про внесення змін до Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи». Проект акта розроблено з метою приведення у відповідність до вимог “Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978, визначення норм щодо оформлення експертного висновку акредитаційної експертизи та внесення змін до розмірів оплати праці експертів експертних рад при Акредитаційній комісії. Зауваження та пропозиції до проекту акта надсилати на електронну адресу miniapple@ukr.net (Сіренко Ю. В., головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення та ліцензійної експертизи).

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу