Розширюється панорама, поглиблюється зміст, урізноманітнюються форми науково-творчої співпраці Кременецького ОГПІ ім. Тараса Шевченка із зарубіжними та вітчизняними науковими і культурно-освітніми інституціями. Зокрема, в рамках ”Діалогу двох культур“ на наступний рік передбачається проведення Міжнародного наукового симпозіуму ”Тарас Шевченко та Юліуш Словацький – пророки у своїй Вітчизні“, присвяченого двом знаменним ювілеям: 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря та 205-й річниці від дня народження видатного класика польської літератури. У симпозіумі братимуть участь науковці, літературознавці та майстри художнього слова України, Польщі та інших зарубіжних країн, зокрема Білорусі та Росії. Підготовчий етап такого представницького та престижного форуму, образно кажучи, вже стартував. Насамперед конкретні організаційні заходи проводяться ректоратом інституту із залученням до цієї роботи науково-педагогічних працівників відповідних кафедр (української мови та літератури), а також фахівців іноземної філології, інших гуманітарних дисциплін. Важливо, що під егідою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (директор – академік Микола Жулинський) відбулося перше організаційне засідання представників сторін, зацікавлених у проведенні такого форуму. Погоджено комплексний план заходів, розроблено організаційно-методичні підходи до підготовки симпозіуму в аспекті забезпечення творчої та ефективної роботи всіх його учасників. Наш навчальний заклад як співорганізатора форуму представляв ректор інституту, професор Афанасій Ломакович. Саме йому як голові інститутського оргкомітету з підготовки до Шевченківського ювілею академік Микола Жулинський, голова редакційної колегії ”Шевченківської енциклопедії“, вручив для бібліотеки інституту перші два томи цього фундаментального шеститомного видання з дарчим написом: ”Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України дарує це видання з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на знак глибокої поваги та з побажанням успіхів задля процвітання української національної культури“. Організатори ювілейного форуму дійшли спільної думки, що одним із найважливіших завдань підготовки цього заходу є запрошення до Кременця, конкретно – до нашого навчального закладу, де відбуватиметься симпозіум, відомих вчених-літературознавців, письменників, наукові дослідження та творчість яких пов’язані або дотичні до проблем європейського романтизму, до аналізу й оцінки внеску Тараса Шевченка та Юліуша Словацького, як корифеїв своїх національних літератур до світової літературної скарбниці. Перший крок у цьому напрямі зроблено: досягнуто попередньої домовленості про участь у форумі науковців Інституту Івана Франка НАН України. Директор Інституту, професор Євген Нахлік, чиї наукові інтереси збігаються з проблематикою ювілейного симпозіуму, на підтвердження творчої співпраці передав бібліотеці нашого навчального закладу кілька десятків книг літературознавчої спрямованості. Організатори форуму сподіваються, що до Кременця приїде та виступить на симпозіумі відомий український вчений-культуролог і літературознавець, академік Іван Дзюба, в творчому доробку якого є стаття ”Тарас Шевченко і Юліуш Словацький“, опублікована в другому томі тритомного видання його вибраних праць ”З криниці літ“. Стаття, написана ще в 1999 році, в якій автор аналізує різноманітні підходи до українсько-польських літературних зв’язків і порівнює творчість Т. Шевченка із творчістю Ю. Словацького, може стати науково-методологічною основою продовження дискурсу щодо взаємопов’язаних феноменів двох геніальних постатей української та польської літератури та культури загалом, їх неперехідного впливу на національно- і культуротворчі процеси України та Польщі. Інформаційний центр Кременецького ОГПІ ім. Тараса Шевченка  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу