Кабінет Міністрів прийняв рішення про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про створення загального науково-технічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 року.  Відповідний законопроект Уряд прийняв на засіданні 21 листопада 2013 року. Зазначимо, що рішенням глав урядів СНД від 18 жовтня 2011 року затверджено Міжнародну програму інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року. Виконання Програми є важливим і актуальним для України, оскільки вона спрямована на активізацію інноваційної діяльності, модернізацію інноваційної інфраструктури, що зрештою забезпечить економічне зростання та підвищення добробуту громадян. Ефективна реалізація Програми можлива за умови відповідної координації науково-технічної та інноваційної політики Міждержавною радою зі співробітництва в науково-технічній та інноваційній сферах. Окрім того, рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 31 травня 2013 р. затверджено перелік із 11 пілотних проектів Програми, реалізацію яких планується розпочати з 2014 року. Українська сторона є співвиконавцем 6 міждержавних інноваційних проектів. Виконання Програми та реалізація пілотних інноваційних проектів значною мірою гальмувалися через відсутність належної нормативно-правової бази, що визначає механізми взаємодії у сфері науки, технологій та інновацій між Україною та державами-учасницями СНД. Ратифікація зазначеної Угоди дасть змогу пожвавити цей процес і виведе науково-технічне співробітництво країн СНД на новий рівень.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу