Кабінет Міністрів прийняв рішення про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про створення загального науково-технічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 року.

Відповідний законопроект Уряд прийняв на засіданні 21 листопада 2013 року.

Зазначимо, що рішенням глав урядів СНД від 18 жовтня 2011 року затверджено Міжнародну програму інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року. Виконання Програми є важливим і актуальним для України, оскільки вона спрямована на активізацію інноваційної діяльності, модернізацію інноваційної інфраструктури, що в результаті забезпечить економічне зростання та підвищення добробуту громадян.

Ефективна реалізація Програми можлива за умови відповідної координації науково-технічної та інноваційної політики Міждержавною радою зі співробітництва в науково-технічній та інноваційній сферах.

Окрім того, рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 31 травня 2013 р. затверджено перелік із 11 пілотних проектів Програми, реалізацію яких планується розпочати з 2014 року. Українська сторона є співвиконавцем 6 міждержавних інноваційних проектів.

Виконання Програми та реалізація пілотних інноваційних проектів значною мірою гальмувалися через відсутність належної нормативно-правової бази, що визначає механізми взаємодії у сфері науки, технологій та інновацій між Україною та державами-учасницями СНД. Ратифікація зазначеної Угоди дасть змогу пожвавити цей процес і виведе науково-технічне співробітництво країн СНД на новий рівень.

За інформацією Урядового порталу

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу